Her ønsker Måsøval å anlegge en ny lokalitet. Det synes ikke Statsforvalteren i Møre og Romsdal noe om.

Statsforvalter varsler klage på oppdrettsplaner

Det er avisen Sunnmørsposten som skriver at Måsøval ønsker å etablere et oppdrettsanlegg i Eikremsvika i Sula. Skulle kommunen gi dispensasjon til å etablere anlegget, har Statsforvalteren forhåndsvarslet en klage.

Publisert Sist oppdatert

Statsforvalteren i Møre og Romsdal melder nemlig i et brev at de vil protestere på et eventuelt positivt svar på søknaden fra Måsøval knyttet til etablering av en lokalitet i Eikremsvikane i Sula kommune, sør for Ålesund.

Oppdrettsselskapet har nemlig sendt inn en søknad om dispensasjon fra kommuneplanen til Sula kommune sin arealdel for perioden 2015–2025.

– Vi varsler at vi vil vurdere å klage på et positivt vedtak om dispensasjon i saken, er konklusjonen til Statsforvalteren i et brev Sunnmørsposten har fått innsyn i.

I oppsummeringen i brevet, datert 30. mai, heter det at statsforvalteren mener et anlegg for oppdrett av laksefisk i Eikremsvikane vil være negativt for naturverdiene og friluftsinteressene tilknyttet til Solevågseidet og den nære kystsonen.

– Vi vurderer at de negative konsekvensene av å legge et oppdrettsanlegg her vil bli store for friluftslivet, skriver statsforvalteren.

Måsøval på sin side mener området er miljømessig godt egnet for oppdrett av matfisk.

Rammen på anlegget vil ha en størrelse 300 x 600 meter, med et overflateareal på rundt 0,18 kvadratkilometer, fordelt på 13 merder, hver på 100 x 100 meter.

Flere naboer i området har ifølge Sunnmørsposten også reagert på planene.

Les hele saken i Sunnmørsposten (krever abonnement)