Fartøyet døpes foran Waterfront Hotell i Ålesund. Foto: VOLT.

Døpte nytt avlusningsfartøy

Fartøyet VOLT Processor, som kan avluse med både varmt og kaldt vann, er døpt i Ålesund.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Båten ble levert nybygget fra Holland av DAMEN 10. mai, og gikk deretter direkte til Optimar på Valderøy for å utrustes med to Optilice 4 XL avlusningssystem.

Fartøyet er 499 bruttotonn og 43 meter langt. Daglig leder Even Toreson Remøy i VOLT Service AS, som eier båten, er svært fornøyd med å få den hjem.

- Vi regner med at det skal være i drift i midten av juni. Kanskje før, sier han til Kyst.no.

Gudmor for fartøyet er Nina Remøy Pettersen. Hun er mannskapssjef i selskapet Remøy Management, som er ansvarlig for den driften av fartøyet. Fra venstre – Operasjonssjef Robert Søviknes, Gudmor Nina Remøy Pettersen, Daglig leder Even T. Remøy. Foto: VOLT.

Avluser på kaldt og varmt vann

Avlusingskapasiteten med 2 linjer er oppgitt til 200 tonn fisk i timen, men denne avhenger noe av fiskens størrelse og helsestatus med mer. I tillegg utrustes fartøyet med automatisk vaskeanlegg og ozonbehandling.

- Fartøyet er også utrustet med ballastrensesystem og avløpsvannsbehandling, noe som er uvanlig for fartøy i denne størrelse og i dette fartsområde. Denne investeringen har blitt gjort for å få best mulig hygiene og eliminere smitterisiko fra ballastvann og annet avløpsvann.

Avlusningsystemet er bygget uten krappe svinger og lave løftehøyder, med fokus på fiskevelferd. De nye avlusningslinjene betyr også to ulike måter å avluse på.

- Det er ett av få fartøy som kan tilsette oksygen i merd før fisken tas ombord, noe som vil være meget bra for fiskevelferden. At fartøyet kan levere oksygen til merdene fra egne oksygengeneratorer letter arbeidet for oppdretter, samt øker sikkerheten under operasjonene, sier operasjonssjef Robert Søviknes. Foto: VOLT.

- Oppdretterne kan veksle på behandlingstype slik at resistens mot en behandlingstype ikke skal bygges opp hos lusen, selv om det er lite sannsynlig lusen blir resistent mot denne type behandling, uttaler Even T. Remøy i en pressemelding.

- Den ene løsningen er med lunkent vann og den andre med nedkjølt vann. Dette vil gjøre dette fartøyet fleksibelt og være et unikt tilbud til våre kunder, og det vil bidra til en bedre lusehåndtering generelt, legger han til. 

Effektiv energiprofil

Fartøyet er tidligere opplyst skal operere langs hele kysten av Norge og tidvis i UK. Det er utstyrt med to Optilice 4 XL linjer, diesel-elektrisk fremdrift, Volvo Penta maskineri, stort dekk, lavt fribord for enkel tilgang til vannlinjen og lugarkapasitet for opptil ti personer.

VOLT Service AS:

  • Ble etablert i september 2016 av Remøy Management gruppen og Robert Søviknes i Ålesund. Selskapet har også planer om å bygge flere høstingsfartøy (Stun & Bleed), uten at de sier noe mer konkret rundt det.
  • Remøy Management AS driver 10 skip og har hovedkontor i Fosnavåg. Selskapet har bygget og drevet en lang rekke fartøy siden starten i 1972. I dag drives fartøy innen kystvakten, marinen, supply, kabellegging og oppdrettsnæringen. 

Fartøyet er også det første med permanentmagnet el-motorer på fremdriftsthrustere fra Veth. Dekksutrustningen består blant annet av 4 kraner, fortøyningsvinsjer, 6 capstans og gode tilkoblingsmuligheter for strøm, vann, vaskeanlegg med ozon og lignende for ivaretakelse av dekksutstyr. Det er utrustet med DP (Dynamisk Posisjonering) og vil dermed også være en ideell plattform for blant annet ROV operasjoner og legging av kabler.

Båten er klargjort for å sette inn katalysatorer og sammen med det diesel-elektriske anlegget og permanentmagnet motorer i thrusterene vil dette gi fartøyet en meget god miljøprofil med lavt drivstoff forbruk og lave utslipp.

Når kraften som blir produsert av generatorsettet ikke benyttes til fremdrift, vil den bli benyttet til å dekke det elektriske energibehovet til Optilice behandlingssystemet og annet dekksutstyr. Dette gjør at det ikke er nødvendig med egne generatorer på dekk for drift av behandlingsanlegget og samtidig dermed være med på å redusere drivstofforbruket.

- Båten skal driftes med to skift, med åtte mann på hvert av skiftene. Vi har fått på plass noen faste avtaler og skal operere på “spot”. Det er slik vi har planlagt det, sier Remøy til Kyst.no.