Styret i Norske Lakseelver 2016. Foto: Hans Kristian Krogh-Hansen

Krever merking og sporing av all oppdrettsfisk

Norske Lakseelvers landsmøte melder at de krever påbud om at all oppdrettslaks skal merkes slik at rømt fisk kan skilles fra vill laks og umiddelbart spores til rettmessig oppdretter.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Landsmøtet krever også at beskyttelsesregimet som ligger i nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder må håndheves slik det foreligger i dag og ytterligere forsterkes når regimet skal evalueres i 2017.

Kravet om merking er nøyaktig det samme som samtlige medlemsbedrifter i oppdrettsorganisasjonen Sjømat Norge forpliktet seg til gjennom et miljøløfte som ble avgitt i 2011. Når forpliktelsene fra oppdretterne ikke er overholdt fem år senere, er det på høy tid at påbud erstatter tomme løfter, understreker Norske Lakseelver.

Landsmøtet ble avholdt på Union Scene i Drammen den 23/5-2016. Ragnhild Brennslett fra Rana ble valgt til ny leder etter avtroppende leder Nils Pettersen fra Lakselv. Vidar Børretzen fra Etne ble valgt til ny nestleder.

- Vi ser at behovet for en sterk grunneier og elveforvalterorganisasjon er viktigere enn noen sinne, understreker Brenslett, som selv opplevde at Ranaelva ble resmittet av Gyrodactylus salaris i 2014.

- Regjeringen må nå skjønne at vi ikke kan vente lenger med å kreve merking av oppdrettsfisken. Hele to av tre vassdrag er nå så påvirket av rømt oppdrettslaks at de ikke tilfredsstiller minstekravet i kvalitetsnormen for villaks. Om denne næringen skal vokse, må lakselusa under kontroll og oppdrettsfisken spores, understreker Brennslett.

Et samlet Landsmøte med lakseelver fra sør til nord, ber Regjeringen om å konkretisere og styrke beskyttelsesregimene for nasjonale laksevassdrag og laksefjorder gjennom forskrifter, slik at intensjonen med ordningen får en tydeligere rettskraft. Landsmøtet krever også at verneplanen for vassdrag ikke røres, men ligger fast.