MNH og SalmoNor slår sine aksjer sammen. Foto: NTS/Sindre Stovner

Pioneroppdrettere slår seg sammen

Nær 50 år etter at de satte sin første laks i sjøen, forener laksepionerer på Namdalskysten sine havbrukskrefter.

Publisert Sist oppdatert

- En fusjon mellom SalmoNor AS og Midt-Norsk Havbruk AS bygger en større, sterkere og mer robust havbruksaktør på et samlet slaktevolum på 37.000 tonn i et av Norges beste områder for lakseoppdrett, skriver selskapene i en pressemelding.

Det sammenslåtte selskapet vil hete SalmoNor og ha 120 ansatte.

Oppdrettsselskapene SalmoNor AS og Midt-Norsk Havbruk AS (MNH) bygger begge på en unik havbrukshistorie på Namdalskysten.

MNH er tuftet på pionerkonsesjonene NTv1 og NTnr2. NTnr2 ble gitt i 1972 til familien Dolmen, mens Ragnar Sivertsen sammen med Ragnvald og Bjørn Pettersen fikk konsesjon nummer NTv1 i 1973.

SalmoNor bygger på de to neste konsesjonsnumrene i tidligere Vikna kommune, NTv2 og NTv3, gitt til henholdsvis Brødrene Herlof og Kåre Bondø og Harald Johansen/Langsundfisk.

Styrene i NTS ASA og SalmoNor har blitt enige om å fusjonere de to oppdrettsselskapene SalmoNor og MNH. Det vil gi en ny, stor og robust oppdrettsaktør på Namdalskysten med et samlet slaktevolum i 2021 på ca. 37 000 tonn.

– Fusjonen av to sterke og kompetente havbruksselskap som SalmoNor og MNH, vil være en god industriell løsning som utløser betydelige synergier. Det sammenslåtte selskapet vil bygge videre rundt ansatte som er i selskapet i dag, og bidra til en videreutvikling av kompetanse og arbeidsplasser. For oss handler dette om å legge til rette for videre bærekraftig vekst og nye arbeidsplasser på kysten. Vi ønsker også i framtiden å være en tydelig samfunnsaktør som bidrar til å bygge livskraftige lokalsamfunn, sier daglig leder Vibecke Bondø i SalmoNor.

SalmoNor er i likhet med MNH en fullintegrert lakseoppdretter, med kontroll på hele verdikjeden fra settefisk til slakteri. SalmoNor har også en egen visningskonsesjon i Nærøysund i samarbeid med Kystmuseet Norveg i Rørvik. SalmoNor og MNH eier til sammen ca. 74 prosent av aksjene i et av landets mest moderne slakterier, SalmoSea AS, på Flerengstranda.

– Dette styrker NTS sin posisjon som et midtnorsk havbrukskonsern. Det sammenslåtte selskapet vil være en betydelig aktør og arbeidsgiver i Nærøysund kommune, og gir ny kraft til sunn og bærekraftig havbruksvekst, sier administrerende direktør Harry Bøe i NTS ASA.

Den inngåtte fusjonsavtalen må godkjennes av Konkurransetilsynet og det er forventet at transaksjonen kan gjennomføres innen utløpet av 3. kvartal 2021.

– SalmoNor er et godt og meget veldrevet selskap, og vi ønsker eierne i SalmoNor velkommen til aksjonærfelleskapet i NTS. Med dette vil NTS ta et nytt og viktig steg mot vårt mål om å være en aktiv deltaker i produksjonen av 100 000 tonn norsk laks, sier styreleder Odd R. Øie i NTS.