Det ble i 2021 fanget 289 tonn laks i elv, mot et snitt på 427 tonn de fem foregående årene. Foto: Sturla Brørs

- Tidenes dårligste laksefiske i fjor

- Vi forventet noe lavere fangst etter skjerpede reguleringer i fjor, men tidenes dårligste lakseår bekymrer oss, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Publisert Sist oppdatert

Statistisk sentralbyrå (SSB) har i dag publisert den nasjonale statistikken for fangst av laks, sjøørret og sjørøye i elv.

Miljødirektoratet skriver i en pressemelding at statistikken viser at vi ikke har hatt mindre fangst i elv siden 1956, og den gang ble det kun rapportert fra en tredjedel av elvene som rapporterer i dag.

- Det ble i 2021 fanget 289 tonn laks i elv, mot et snitt på 427 tonn de fem foregående årene. Legger man dette sammen med tallene for laksefiskei sjø, som i 2021 var 98 tonn med faststående redskap og 0,2 tonn med stang og håndsnøre, er resultatet tidenes dårligste lakseår i Norge, skriver de.

- Innskrenkningene nødvendige 

Miljødirektoratet fastsatte nye fiskebestemmelser i 2021, som innebar at mulighetene for å fiske i sjø ble betydelig redusert, samtidig som det i mange vassdrag ikke lenger ble tillatt å fiske.  

Utvikling laksefiske i elv, sjø og totalt, 1993-2021. Kilde: SSB

- Den store nedgangen i fangst kan ikke bare forklares med de reviderte fiskebestemmelsene eller med dårlige fiskeforhold, men skyldes nok også at færre laks enn tidligere har overlevd oppholdet i havet og kommer tilbake til elva. Dette bekymrer oss, og viser at innskrenkningene i fisket i 2021 har vært nødvendige, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet. 

Avventer statusrapport 

Innstramningene i fisket i sjø og elv i fjor var basert på en laksemengde tilsvarende de fem foregående årene. Siden mengden laks som kom fra hav til elv i fjor ser ut til å ha vært langt lavere enn tidligere, er hun spent på om innstramningene i fjor har vært tilstrekkelige. 

- Vi må nå avvente statusrapport fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning før vi kan si mer sikkert om det var nok laks i elvene høsten 2021 til å sikre god reproduksjon, sier Hambro.