Miljødirektoratet foreslår å ikke åpne for fiske av laks med faststående redskaper i sjø i kommunene Berlevåg, Tana og Gamvik, samt ytre deler av kommunene Lebesby og Nordkapp,  i 2021. FOTO: Kristian B. Rian

Vil stoppe fiske på Tana-laks

Forverret situasjon for Tana-laksen gjør at Miljødirektoratet foreslår å ikke åpne for sjølaksefiske med faststående redskaper i deler av Finnmark i 2021.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Vi fremmer forslaget for å beskytte laksen i verdens viktigste laksevassdrag mot overbeskatning. Tanaelva har rundt 30 bestander, og de fleste av disse har ikke et høstbart overskudd, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. 

En ny statusrapport fra Tana overvåkings- og forskningsgruppe (OFG) viser at de fleste laksebestandene i Tanavassdraget ikke har hatt noe høstbart overskudd de seneste to årene. Prognosene tilsier at disse bestandene heller ikke i 2021 får et høstbart overskudd.  

Investering for fremtiden 

Miljødirektoratet sender derfor ut på høring forslag om å ikke åpne for fiske av laks med faststående redskaper i sjø i kommunene Berlevåg, Tana og Gamvik, samt ytre deler av kommunene Lebesby og Nordkapp, i 2021. Høringsfristen er 5. mai. 

- Tiltak for å bevare og bygge opp bestandene i Tana vil være vesentlig for å sikre at tanalaksen også i fremtiden kan være en viktig del av grunnlaget for næring og rekreasjon langs kysten og i innlandet, herunder samisk kulturutøvelse, sier miljødirektør Ellen Hambro.  

Miljødirektoratet fastsatte nylig nye nasjonale regler for laksefiske i sjø og vassdrag. Forslaget som nå er sendt på høring innebærer ytterligere innstramminger i deler av Finnmark.

Innstramming også i elv 

I tillegg til forslaget om å ikke åpne for fiske med faststående redskaper i sjøen, pågår forhandlinger med Finland om å innføre sterke begrensninger i fisket etter laks også i Tanaelva kommende sesong.  

Les mer og avgi høringsinnspill.