Miljøgiftstatusen langs kysten vil bli markant verre med et nytt EU-direktiv

Ikke fordi det blir mer miljøgifter, men fordi direktivet setter andre grenseverdier. - Implementering av EUs vanndirektiv i norsk lovgivning gir store utslag i klassifiseringen av norske vannforekomster, skriver Niva i en artikkel.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

EUs vanndirektiv tar sikte på at forvaltning av vannforekomster skal skje etter de samme prinsippene over hele Europa. Dette kan altså få betydelige konsekvenser for kvaliteten på den kystlinjen Norge gjerne markedsfører som ren og klar når norsk sjømat skal selges i den store verden.

- Å relatere miljøgiftkonsentrasjoner langs norskekysten til de nye grenseverdiene vil øyensynlig resultere i en markant forverring av miljøtilstanden. Det er imidlertid viktig å merke seg at dette ofte vil skyldes nettopp endringen i grenseverdier - og ikke høyere konsentrasjoner, konkluderer Niva i en artikkel der de diskuterer konsekvensene av implementeringen av Vanndirektivet.