SINTEF har utarbeidet et nytt simuleringsverktøy for spredning av organiske utslipp fra oppdrettsanlegg.

Simulerer miljøutslipp fra oppdrettsanlegg

SINTEF har utarbeidet et nytt simuleringsverktøy for spredning av organiske utslipp fra oppdrettsanlegg.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Simuleringene viser hvor organisk avfall spres og legger seg på bunnen, og hvordan dette endrer seg over tid. En artikkel som beskriver systemet og resultatene ble nylig publisert i Frontiers in Marine Science

- Våre modeller viser at det er stor forskjell på hvordan avfallet spres fra ulike lokaliteter. For eksempel er det større spredning ved enkelte kystlokaliteter enn inn i en fjord, sier Ole Jacob Broch, seniorforsker i SINTEF Ocean i en pressemelding.

Effektiv miljøovervåkning

Verktøyet er nyttig for produksjonsplanlegging, miljøovervåkning og planlegging av prøvetaking.

- Alle oppdrettere er pålagt å holde oppsyn med utslipp fra sine anlegg ved MOM-undersøkelser. Vi håper at vårt verktøy på sikt kan være nyttig for bransjen å ta i bruk, sier Broch.

Utviklingen av simuleringsverktøyet er gjennomført av forskere fra SINTEF i samarbeid med SalMar og Åkerblå. Norges forskningsråd har finansiert prosjektet fram til nå.

- Vi ønsker å videreutvikle systemet og gjøre det tilgjengelig for flere brukere. Vi vil også se nærmere på vekselvirkninger mellom kjemiske, biologiske og fysiske forhold i avfallet, vannsøylen og på bunnen, sier Broch.

Mer informasjon under Aqua Nor

SINTEF ønsker verktøyet skal være fleksibelt, som for eksempel at det skal være mulig å tegne inn effektsoner og utbredelse av sedimentlag i GIS-verktøy, Olex-kart eller lignende.

- Dette vil gi brukerne helt nye muligheter til å planlegge prøvetaking eller optimalisere produksjonen. Systemet kan også brukes til å simulere spredning av andre kjemiske komponenter, som avlusingsmiddel og medikamenter, sier seniorforskeren.

Det vil bli gitt en presentasjon av systemet under seminaret "Future prospects in aquaculture" på torsdagen under AquaNor.