F.v Oddleif Wigdahl og Harry Bøe

Endringer i konsernledelsen i MOEN-Gruppen

MOEN-Gruppen gjør endringer i konsernledelsen og styrker industrikonsernets strategiske og operative kapasitet.

I august 2022 styrket MOEN-Gruppen egenkapitalen for å realisere planlagte investeringer i industrikonsernet. Nå styrkes ledelsen i konsernet tilsvarende, heter det i en pressemelding.

Harry Bøe går inn som konsernsjef i MOEN-Gruppen etter Are Brekk, som går over i en nyopprettet stilling som administrasjonssjef. Lars Mælen går over til ren stilling som økonomisjef i industrikonsernet. Mælen har også hatt stillingen som adm. direktør i MOEN Ship Management, en stilling som Oddleif Wigdahl overtok ved årsskiftet.

– Med Are Brekk og Lars Mælen i nye roller, styrker vi nå konsernets strategiske og operative kapasitet. Vi gjør dette fordi vi står foran store, tunge industrielle satsinger med blant annet etablering av nytt verft i Nord-Troms og oppbygging av grønne industriløsninger for gjenvinning av enda flere typer plast. Samtidig skal vår landsledende utleievirksomhet av miljøfartøyer og utstyr vokse videre, sier Hermod Fledsberg, styreleder i MOEN-Gruppen.

Vil sette større fart

Harry Bøe har gjennom flere år vært eier i industrikonsernet som han nå blir toppleder for.

– Jeg går på jobben med entusiasme og et klart mål om å forsterke konsernets allerede positive industrisatsinger. Det er fullt mulig og realistisk når vi nå tilfører konsernledelsen mer kapasitet og i enda større grad kan dedikere kompetanseressursene enda mer målrettet, sier Harry Bøe.

Han legger til at vekstambisjonene også er godt forankret hos eierne, som i august tilførte konsernet 115 millioner kroner i ny egenkapital. Etter emisjonen er Skipsinvest AS og Rodo Invest AS fortsatt de to største eierne i MOEN-Gruppen.

Granheim inn i konsernstyret

Etter at Harry Bøe gikk av som administrerende direktør i børsnoterte NTS ASA, har han vært direktør forretningsutvikling i Frøy Kapital AS. Bøe fortsetter i stillingen i det trønderske investeringsselskapet, og vil derfor kombinere rollene i de to selskapene.

Frøy Kapital har eierinteresser i MOEN-Gruppen gjennom Skipsinvest AS. Roger Granheim, administrerende direktør i Frøy Kapital AS, er valgt inn som ny nestleder i styret i MOEN-Gruppen.