Moen Marin og Olsens Verft inngår avtale om service-hub for havbruks- og fiskerinæringen i Nord-Troms. Foto: Moen Marin.

Utvikler en ny service-hub

Trønderske Moen Marin og Olsens Verft i Nordreisa går sammen om å utvikle en effektiv service-hub for havbruks- og fiskerinæringen i Nord-Troms.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

For å møte endrede behov fra fiskeri- og havbruksnæringa, inngår verftet et partnerskap med trønderske Moen Marin, det kommer fram i en pressemelding. Sammen skal partnerne utvikle en service- og vedlikeholds-hub for fiskeri- og havbruksaktører.

Svarer på økt servicebehov

Halti Næringshage har på vegne av Olsens Verft AS og oppdrettsselskapene Arnøy Laks, Eidsfjord Sjøfarm, Lerøy Aurora og MOWI kartlagt verftets muligheter til å møte havbruksnæringens behov. Eierne av Olsen Verft AS konkluderer med at for å gjennomføre nødvendige endringer i selskapet må det tilføres både kapital og kompetanse.

Familieselskapet Olsens Verft har drevet med bygging og vedlikehold av båter siden 1923. Foto: Moen Marin.

Det har de nå har funnet i Trøndelag. Moen Marin er landets største leverandør av arbeids- og servicefartøyer til norsk havbruksnæring, og har nærmere 100 års erfaring fra båtbygging, service, vedlikehold og reparasjoner av fartøyer og andre flytende installasjoner i Midt-Norge. Konsernet omsatte i fjor for over en halv milliard kroner.

- Moen Marin har både kapital, markedskompetanse og viktig fagkompetanse på service- og vedlikehold til havbruks- og fiskerinæring. Dagens eiere vurderer partnerskapet som svært positivt og ser frem til å videreutvikle en effektiv service-hub i Nordreisa i samarbeid med Moen Marin-konsernet, sier Helge Johannes Olsen, daglig leder og største eier i Olsens Verft AS.

Olsen roser Nordreisa kommune for å ha tatt en viktig og aktiv rolle som tilrettelegger for den lokale industriutviklingen.

Investerer og rekrutterer

Partnerne går nå i gang med finansielle avklaringer og planlegging av en betydelig modernisering av dagens verft i Bakkeby. Det innebærer blant annet en ny hall, kaianlegg og en travellift med kapasitet til å løfte flytende farkoster på opp mot 500 tonn på land. Investeringene vil også kreve flere ansatte med både fagbrev og høyere utdanning.

- Olsens Verft har bygget et godt rykte gjennom generasjoner, og er for oss en interessant samarbeidspartner for å utvikle morgendagens maritime løsninger i en spennende havromsregion, sier konsernsjef Are Brekk i Moen Marin.

Om Olsens Verft

Familieselskapet Olsens Verft AS har siden 1923 bygget og vedlikeholdt båter fra sin tradisjonelle slipp i Bakkeby i Nordreisa. Verftet har åtte ansatte per dags dato.