Moleaer skal bruke nanobobleteknologi til havbruksnæringen.

Moleaer ekspanderer til Norge 

Selskapet kunngjør ny kommersiell partner for å støtte oppdrettere med å integrere teknologi i eksisterende akvakulturanlegg.

Moleaer, et selskap innen nanobobleteknologi, har dannet et nytt selskap i Norge ved navn Moleaer AS som skal bruke nanobobleløsninger til et av verdens største havfiske- og akvakulturproduksjonsmarkeder.

Med strengere akvakulturbestemmelser, økt fokus på miljømessig forsvarlig praksis og økende innsatskostnader, søker norsk akvakulturnæring etter kostnadseffektive, bærekraftige og kjemikaliefrie verktøy for å styrke miljøforvaltningen og samtidig støtte økt produksjon. Moleaers nanobobleteknologi hjelper oppdrettere med å redusere kostnadene for oksygen- og vannbehandling, redusere miljøpåvirkningen og forbedre fiskevelferden.

- Moleaer er stolte av å åpne dette nye kontoret i Norge for å bringe våre nanoboblesystemer nærmere våre sentrale akvakulturkunder. Fiskeoppdrettere som har brukt løsningene våre har sett reduserte oksygen- og energikostnader, mindre forbruk av kjemikalier, og forbedret produksjon i deres oppdrettsanlegg på land og til havs, sier Nick Dyner, CEO i selskapet. 

Moleaer har også annonsert et nyopprettet partnerskap med TESS for å tilby selskapets produkter og løsninger sammen med deres nanobobleteknologi til oppdrettere i Norge. Gjennom dette forholdet har Moleaers teknologi blitt levert for effektiv oksygenering og for å sikre fiskevelferd under trengingsoperasjoner på avlusning- og brønnbåtfartøy. 

- Fordelene er at norske oppdrettere kan redusere oksygen- og energikostnader, samt redusere dødelighet, skriver selskapet i meldingen.

- Oppdrettere har allerede uttrykt stor interesse for Moleaer sine nanoboble generatorer på grunn av eksisterende ineffektive oksygeneringsteknologier. Effektive løsninger som Moleaers nanoboblegeneratorer har høy prioritet for å løse disse utfordringene, sier Elias Rasmussen, salgsdirektør i TESS.

TESS vil stille ut Moleaers teknologi på Aqua Nor 22. til 24. august i Trondheim, Norge. Standen deres er D-349.