I disse dager signeres det intensjonsavtale med verft om bygging og utrusting av et nytt konseptfartøy for å redusere svinn. Foto: Servicebåt.

Vil redusere svinn med konseptfartøy

Servicebåt AS ønsker med et nyutviklet konseptfartøy for nødprosessering å redusere svinnet i oppdrettsnæringen betraktelig.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Mons-Ove Hauge som er styreleder i selskapet viser til at Veterinærinstituttet rapporterer at hele 20 % av oppdrettsfisken døde i laksemerdene i fjor. Om halvparten var slaktemoden størrelse så representerer dette et volum på 144 000 tonn i svinn og tilhørende verditap bare i 2016.

- Å få ned dette svinnet er svært viktig og kan i seg selv være en av de enkleste veiene for økt verdiskaping og vekst i laksenæringen, og vi har løsningen på hvordan man får dette til, sier han til kyst.no.

Han påpeker at å redusere svinnet vil sikre bedre fiskevelferd, bedre det miljømessige fotavtrykket fra oppdrett i tillegg til økt verdiskaping i hele næringskjeden.

- Jeg mener vi kan redde inn over halvparten av svinnet i laksenæringen med et nødprosessfartøy som deltar i ulike mekaniske håndteringer ved lokalitetene, slår han fast.

- Under avlusing

Hauge viser til at mesteparten av svinnet forekommer på fisk som grunnet ulike faktorer er, eller blir svekket under behandling, og ikke tåler operasjoner som mekanisk avlusing særlig godt.

Det er derfor ved avlusingsoperasjonene, at selskapet sammen med næring, samarbeidende leverandører og forskere har utviklet en løsning tilpasset slik håndtering.

- Vi tar ut svak fisk før dødelighet oppstår, og sikrer dermed at denne også kan selges til humankonsum som den fantastiske råvaren den er. Tanken er at multifartøyet er tilstede under og i tiden etter avlusingsoperasjoner eller andre mekaniske håndteringer og fortløpende henter ut fisk, forteller han.

- Ingen kvalitetstap

Om bord i båten bedøves fisken med elektrisitet og kvalitetssorteres, før den bløgges og lagres på kjøletanker.

- Denne prosessen gjør at kvaliteten på fisken ikke blir påvirket negativt, men derimot sikrer en raskere nedkjøling enn det ville vært mulig med konvensjonelle brønnbåter, samt at vi kan være tilstede på merdkanten så lenge det trengs for å berge mest mulig fisk, forteller han.

Selskapet har allerede sendt inn to patentsøknader på systemet, søkt finansiering og støtte hos Innovasjon Norge og har en søknad inne hos Regionale Forskingsfond for støtte til prosjektet, i tillegg til at de har fått gjennomslag i Forskningsrådets Skattefunn-ordning.

De kaller det for ELAX-prosjektet, og ifølge Hauge er det allerede svært godt mottatt hos alle involverte så langt. Nå er selskapet klare til å inkludere en kunde som vil være med på å redusere svinnet og øke verdiene sine.

I disse dager signeres det også en intensjonsavtale med verft om bygging og utrusting av det nye fartøyet.

- Regner man at salgbar fisk er fra to kilo og oppover, kan næringen få reddet ekstremt mye fisk, eksportere tilsvarende mer og ikke minst tjene millioner, slår han fast.