Q2 rapport:

Mowi CEO Ivan Vindheim.
Mowi CEO Ivan Vindheim.

Tidenes beste kvartalsresultat for Mowi

Årets andre kvartal ble det beste noensinne for Mowi med rekordhøyt operasjonelt driftsresultat på 320 millioner euro og rekordhøye driftsinntekter på 1,23 milliarder euro.

Publisert Sist oppdatert

God drift og høye laksepriser gjorde at Mowi nok en gang kunne levere goderesultater i andre kvartal.

- Jeg er fornøyd med driften vår i kvartalet og måten vi har klart å dra nytte av de høye lakseprisene på - så en stor takk til alle våre ansatte som har gjort dette mulig, sier konsernsjef i Mowi, Ivan Vindheim i en børsmelding onsdag.

Lakseprisene nådde rekordnivåer i alle markeder i kvartalet som følge av høyetterspørsel og lavt tilbud. Mowi solgte 65 % av laksen i spotmarkedet og tjente derfor godt på de høye prisene.

- Vi har aldri sett priser på dette nivået før. Det viser potensialet for videreverdivekst i laksekategorien forutsatt at produksjonen fortsetter å vokse, sier Vindheim.

Mowi rapporterte et operasjonelt driftsresultat på 320 millioner euro i andrekvartal 2022, mer enn doblet sammenlignet med 137 millioner euro i samme kvartal 2021.

Operasjonelle driftsinntekter i kvartalet var på 1 1232 millioner euro(1 000 millioner euro). Totale oppdrettsvolumer i kvartaler på 102 679 tonn(107 977 tonn) var noe høyere enn prognosen på 99 000 tonn. Forventet slaktevolum for 2022 er uendret på 460 000 tonn.

- Mowi Norge leverte bra

Mowi Farming hadde et sterkt kvartal med rekordhøyt operasjonelt driftsresultat på 294 millioner euro.

- Oppdrettsvirksomheten vår kommenterer han har vært gjennom et kvartal med bedret produksjon og god tilvekst. Spesielt Mowi Norge utmerker seg ved å levere 70% av konsernets operasjonelle driftsresultat, sier Vindheim.

Mowi Consumer Products, selskapets videreforedlingsvirksomhet, leverte også gode resultater i kvartalet som følge av sterk etterspørsel i dagligvare og soliddrift ved fabrikkene.

- Etterspørselen i dagligvaresegmentet fortsetter å være god og jeg forventer videre vekst i årene som kommer. Videre får vi god drahjelp fra HoReCa-markedet som fortsetter å bedre seg etter pandemien, sier Vindheim.

Styret i Mowi har besluttet et kvartalsvis utbytte på 2,30 kroner per aksje som følge av en sterk finansiell posisjon og gode framtidsutsikter.

Mowi holder til i 25 land og har 11 800 ansatte på verdensbasis. Hovedkontoret ligger i Bergen, og selskapet er notert på Oslo Børs.