God tilvekst i Norge medførte at selskapet globalt kunne slakte mer enn forventet i kvartalet. Volumet endte på 117 115 tonn (125 773 tonn), noe som altså var høyere enn prognosen på 110 000 tonn. Foto: Mowi

Rekordomsetning for Mowi

Mowi rapporterte rekordhøye inntekter i tredje kvartal på 1 035 millioner euro. Selskapet oppnådde et operasjonelt driftsresultat på 131 millioner euro, sammenlignet med 80 millioner euro i samme kvartal i fjor.

Publisert Sist oppdatert

Selskapet skriver i en børsmelding at etterspørselen etter laks fortsatte å gå opp i tredje kvartal med økt aktivitet i restaurantmarkedet og fortsatt rekordhøyt salg innenfor dagligvare. Dette førte til en betydelig oppgang i lakseprisene og en økning i driftsresultatet på 64 % sammenlignet med fjoråret.

- Det er gledelig å se den sterke bedringen i markedet mot pre-pandeminivå. Den estimerte verdien av laks konsumert globalt i tredje kvartal økte med mer enn 30 % sammenlignet med fjoråret og nådde et nytt rekordnivå. Dette er særlig imponerende gitt at ikke alle markeder er fullt tilbake etter pandemien, sier konsernsjef i Mowi, Ivan Vindheim.

Totale oppdrettsvolumer i kvartalet på 117 115 tonn (125 773 tonn) var høyere enn prognosen på 110 000 tonn. Dette skyldes ifølge selskapet  i all hovedsak god tilvekst i Norge. Prognosen for 2021 er derfor økt til 455 000 tonn, som tilsvarer en økning på 15 000 tonn sammenlignet med fjoråret. Forventet slaktevolum for 2022 er 460 000 tonn.

- Vi har en klar vekststrategi og Mowi Farming har et organisk vekstpotensial til et årsvolum på godt over 500 000 tonn med dagens konsesjoner. Det er derfor gledelig at vi går mot nok et rekordår i 2021 med henhold til volumer for Mowi Farming, sier Vindheim.

Kostnad og EBIT/kg

Selskapet skriver i sin kvartalspresentasjon at blandet produksjonskostnad i perioden var på 4,59 Euro/kg (ca 45 kr/kg), som er negativt påvirket av miljørelaterte hendelser i Canada. Selskapet mistet i september 450 000 fisk i Canada som følge av plutselig oksygenfall i sjøen. Uten denne hendelsen ville produksjonskostnaden vært på 4,51 euro/kg. 

EBIT/kg for hele selskapet endte på 1,11 euro/kg (0,64 euro/kg i Q3 2020). I Norge ble den på 1,39 euro/kg – ca 13,70 kr/kg (0,87 eur/kg i Q3 2020).

VIdereforedling

Mowi sin videreforedlingsvirksomhet leverte også gode resultater i tredje kvartal, med rekordhøy inntjening.

- Dette viser den sterke etterspørselen i dagligvaremarkedet globalt og vår evne til å levere til nye og eksisterende kunder over hele verden. Mowi Consumer Products har på en unik måte klart å dra nytte av skiftet i etterspørselen mot mer videreforedle produkter, sier Vindheim i børsmeldingen.

Utbytte

Styret i Mowi har besluttet et kvartalsvis utbytte på 1,40 kroner per aksje. Av dette er 0,93 kroner per aksje ordinært utbytte og 0,47 kroner per aksje ekstraordinært utbytte som følge av en sterk finansiell posisjon og gode fremtidsutsikter.