Mowi høstet rekordmye laks i både fjerde kvartal og 2020 i sin helhet. Foto: Mowi

Mowi: Aldri solgt så mye laks

Mowi hadde rekordhøye volumer i alle forretningsområder i 2020. Selskapet slaktet 440 000 tonn laks, solgte 240 000 tonn videreforedlede produkter og produserte 540 000 tonn fôr.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Mowi høstet rekordmye laks i både fjerde kvartal og 2020 i sin helhet. Selskapet fortsatte å dra nytte av den økte etterspørselen etter videreforedlede produkter, og satte ny produksjonsrekord for enheten Consumer Products for kvartalet og for hele året. Tilsvarende leverte fôrenheten svært gode resultater og rekordhøye volumer.

- Jeg ønsker å benytte anledningen til å takke alle mine kolleger i Mowi for at de har klart å levere rekordvolumer i alle forretningsenheter i et ekstremt krevende år. Jeg er også svært imponert over måten vi har klart å holde alle trygge så langt i pandemien takket være strenge smitteverntiltak, sier Mowis konsernsjef, Ivan Vindheim i en børsmelding.

Covid-19 påvirker resultatene

Mowi sine resultater i fjerdekvartal ble sterkt påvirket av Covid-19 og omfattende smitteverntiltak verden over, samt sesongmessige høye volumer.

  • Mowi rapporterte driftsinntekter og andre inntekter på 1 008 millioner euro (1 112 millioner euro) i fjerde kvartal 2020.
  • Selskapet oppnådde et operasjonelt driftsresultat på 49 millioner euro i fjerdekvartal 2020, sammenlignet med 166 millioner euro i samme kvartal i 2019.
  • Totale oppdrettsvolumer i kvartalet var på 126 634 tonn (116 314 tonn). Prognose for oppdrettsvolumer for 2021 er uendret på 445 000 tonn.
Mowis nøkkeltall for Q4 2020 va 2019, samt hele året 2020 vs 2019. Hentet fra selskapets Q4 rapport. Klikk for større
  • Kostnadene er redusert sammenlignet med fjerde kvartal i 2019, produksjonskostnad er redusert til 4.28 euro/kg, ned fra 4.40 euro/kg.
  • EBIT/kg for hele i Q4 konsernet var på 0,39 euro/kg mot 1,65 euro/kg i Q4 2019.
  • EBIT/kg for Norge i Q4 var på 0,75 euro/kg mot 2,05 euro/kg i Q4 2019.
  • For flere nøkkeltall se tabell til høyre

- Pandemien påvirker fremdeles hjemmekonsumet i stor grad, og selv om salget i dagligvare er godt er den totale etterspørselen redusert med om lag 5 %. Vi har likevel sterk tro på de langsiktige markedsutsiktene for næringen. En stor andel av dagligvarekundene er forventet å handle permanent mer etter pandemien i dagligvare, selv om restaurantsegmentet gradvis åpner igjen etter hvert, sier Vindheim.

Utbytte

Styret har besluttet et utbytte på 0,32 kroner per aksje i ordinært utbytte i første kvartal 2021, tilsvarende 50% av underliggende resultat per aksje i fjerde kvartal 2020.