Styreleder i Reddvillaksen, Jens Olav Flekke.

Kommentar:

Skulle du ha sett, snart er hele kysten gul og rød

Hvordan kan topplederen i verdens største oppdrettsselskap ikke skjønne hvilke rammebetingelser som gjelder?

Publisert Sist oppdatert

Følgende er en kommentar av styreleder i Reddvillaksen, Jens Olav Flekke.

"Alle i næringen ønsker å vokse slik at vi kan skape flere arbeidsplasser, og produsere mer bærekraftig mat. Jeg synes trafikklyssystemet viser at det ikke fungerer, for det har ikke skjedd noe.» Dette uttalte Mowi-sjef Ivan Vindheim til Kyst.no etter at Fiskeriministeren hadde offentliggjort regjeringens fargelegging av kysten i Trafikklyssystemet.

At stadig flere produksjonsområder blir blokkert for vekst, burde ikke komme som noen overraskelse på Vindheim når oppdretterne i lang tid har økt produksjonsvolumet i åpne merder. Dette øker som kjent risikoen for mer lus og høyere dødelighet på villaks og sjøørret. Om ikke Vindheim har oppfattet sammenhengen, kan vi fortelle at det er mengden villaks som dør av lakselus fra oppdrettslaks som styrer fargene i trafikksystemet. Kanskje det er mangel på forståelse som forklarer hvorfor Vindheim ikke har gjort de nødvendige grepene for å omstille eget konsern til en mer miljøvennlig produksjonsform, og dermed mulighet til å unngå en gul/rød framtid? Hvis det ikke snarlig skjer noe på denne fronten, er det vel på tide at Mowis aksjonærer etterspør en langsiktig strategi? 

Trafikklyssystemet fungerer etter de lovfestede forutsetningene, selv om vi som representerer villaksen mener at grenseverdiene for frys og nedtrekk er hårreisende høye. I gule soner, som nå strekker seg fra Stadt til Bodø, i tillegg til hele Ryfylke, dør opp mot 30% av villaksen av lakselus. Vindheim skal lage mer bærekraftig mat. Vi kan opplyse at så lenge dødeligheten på villaks er så høy, er det ikke snakk om bærekraft. Hadde lakselus påvirkning på sjøørreten blitt med som indikator i trafikklyssystemet, slik mange nå ønsker, hadde det trolig blitt rødt langs hele kysten. 

Da Trafikklyssystemet ble innført, var målet at oppdretterne skulle ha et incitament for en bærekraftig vekst. Det burde være åpenbart for alle at vekst i grønne soner, uten krav til at lusemengden ikke kan øke, vil gi disse områdene gult på sikt. I PO3 og PO4 har det vært rødt lys i hhv én og to trafikklysperioder. Trass i to nedtrekk på 6% i PO4 ble det rødt i år igjen. Dette viser tydelig at nedtrekket ikke monner. En teknologiovergang må til. Det finnes heldigvis oppdrettsselskap som har skjønt hvordan framtiden kommer til å bli, men Mowi synes ikke å være et av dem.

Vi skal være enige med Vindheim i en ting. Han roser Havbruksutvalget. Det gjør vi også. Spesielt fordi de har foreslått miljøfleksibiliteten inn som en integrert del av tillatelsesregimet. Tilbud om vekst gjennom konvertering av ikke-bærekraftig teknologi til bærekraftig teknologi, er en god vei framover. Norske Lakseelver lanserte denne muligheten på Kyst.no allerede i 2020, og har i samarbeid med Reddvillaksen de siste årene spilt det inn, både til Havbruksutvalget, politikere og ministere. Dette er gjort sammen med både enkeltoppdrettere og Sjømatbedriftene. Nå taler også Sjømat Norge og Mowi varmt for en slik ordning, som både vil øke og sikre verdiskapningen for oppdrettsselskapene, samt redde villaks og sjøørret før det er for sent.