Petter Frost. Foto: Pål Mugaas Jensen.

MSD anker til Høyesterett

MSD mistet i en lagmannsrettsdom muligheten for forlengelse av PD-patentet. Nå forteller forskningsdirektør Petter Frost til kyst.no at de anker til Høyesterett.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Borgarting lagmannsrett avsa like før jul en dom der den forlengede patentbeskyttelsen av MSDs PD-vaksine ble kjent ugyldig. Dette var en motsatt konklusjon enn det tingretten hadde kommet frem til året før.

Blir dommen stående har Pharmaq sagt at de vil lansere sin egen PD-vaksine

– Dette var overraskende og skuffende og avviker fra tidligere konklusjoner på samme tema både hos Patentstyret og i Tingretten. Vi er selvsagt uenige i rettens avgjørelse og vil studere dommen grundig for å vurdere en eventuell anke, sa Petter Frost, direktør i MSD Animal Health Innovation i en kommentar da dommen falt.

Nå har de altså bestemt seg, og har sendt en anke til Høyesteretts ankeutvalg, bekrefter Petter Frost.

Anker dommen: Uten patent undergraves insentivet til å investere i ressurskrevende grunnforskning som må til for å utvikle nye vaksiner, mener forskningsdirektør Petter Frost. Foto: MSD.

Saksgangen videre er at først vil ankeutvalget vurdere om saken i det hele tatt skal få en grundigere vurdering av Høyesterett, eller om den skal avvises. Skjer det siste vil dommen fra lagmannsretten bli stående.

Slipper den derimot forbi ankeutvalget, vil så Høyesterett gjøre en vurdering av lagmannsrettens saksbehandling og bevisvurdering opp mot gjeldende juss for å vurdere om det er begått prosessuelle feil. Høyesteretts eventuelle kjennelse blir derfor ikke en egen dom, men et vedtak om lagmannsrettens dom skal oppheves eller ikke.

- Oppheves den må lagmannsretten behandle saken på nytt, bekrefter Frost til kyst.no.

Selskapet har tidligere uttalt at de mener dommen fra Borgarting lagmannsrett undergraver et av patentsystemets viktigste instrumenter som på lang sikt er viktig både for laksenæringen og generelt for utvikling av virusvaksiner til dyr.

– Konsekvensen kan bli at for legemidler basert på biologisk materiale blir muligheten for å få forlenget beskyttelse begrenset og dermed undergraves patentsystemets formål, som er insentivet til å investere i ressurskrevende grunnforskning for å kunne utvikle nye og innovative produkter, uttalte Frost da Borgartingdommen forelå.