Illustrasjonsfoto: Seaweed Energy Solutions

Vil ha garanti for opprydding av tareanlegg

Fiskeriministeren foreslår garantiordning for å sikre opprydding av anlegg for taredyrking.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

I utgangspunktet skal den ansvarlige skal rydde opp etter seg. Utfordringer oppstår dersom det ikke finnes eier for eksempel etter en konkurs, skriver Nærings- og Fiskeridepartementet i en pressemelding.

- Vi foreslår derfor at tareoppdrett får det samme kravet om sikring som vi har i blåskjelloppdrett. Samtidig foreslår vi å heve beløpet  til 3000 kroner per dekar, uttrykker fiskeriminister Per Sandberg, i pressemeldingen.

Forslaget går ut på at garantiordningen bare vil gjelde for nye anlegg.

- Interessen for oppdrett av tare er økende, og det er utrolig spennende. Tareoppdrett kan være en av flere arter som bidra til fremtiden for norsk sjømatnæring, sier fiskeriministeren.

Nærings- og fiskeridepartementet har til nå innvilget 37 søknader for dyrking av til sammen 30 ulike arter. Det kreves akvakulturtillatelse både for oppdrett i sjø og på land. Departementet foreslår å flytte behandlingen av søknader til fylkeskommunen, i tråd med praksis for annen oppdrett.