Aqua Supporter er en av servicekatamaranene til Nærøysund Aquaservice. Foto: Moen Marin.

Større etterspørsel etter ROV-tjenester

Nærøysund Aquaservice har gjort flere store investeringer og vil nå satse mer på ROV-segmentet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Nærøysund Aquaservice AS er en bedrift i Nærøy kommune i Nord Trøndelag som selger tjenester hovedsakelig til havbruksnæringen.

2018 har for selskapet vært et år med mye aktivitet. Daglig leder Brynjar Karlsen sier til Kyst.no at det har vært et bra år for bedriften, med økt omsetning og brukbart igjen på bunnlinjen.

Han forteller også at oppdrettere har fått en større interesse for enkelte segmenter hos Nærøysund Aquaservice.

- I tillegg til vanlige servicetjenester, ser vi en økning i segmentet bunnkartlegging og boring/nedsetting av bolter på dypt vann vha ROV. Ellers har vi en betydelig økning i salg av timer fra våre mekanikere på land, påpeker han.

Flere investeringer

Selskapet har det siste året fått levert 3 nye båter, nye vaskeanlegg og har i tillegg til det gjort noen investeringer på land i form av tomteutvidelser og hallbygging.

Ambisjonene deres for 2019 sier han er at de nå satser mye på dette med ROV og det å kunne tilby flere tjenester fra dette.

- Ellers ser vi en økning i etterspørselen etter undervannsforingssystemer, noe som gjør at vi skal finpusse det konseptet en del. Ellers satser vi på å levere alle de tjenester vi ellers har gjort i de foregående år, med en økning i kvantitet uten forringelse av kvalitet.

Håper på gode tider hos kundene

Han sier at selskapet håper på gode laksepriser, god markedstilgang og lite sykdomsproblematikk for kundene deres.

- Hvis ikke de gjør det bra, blir det verre for oss å gjøre det bra også. Vi håper også at vi med våre løsninger kan bidra til at våre kunder lykkes også i fremtiden, legger Karlsen til.

Nærøysund Aquaservice har det siste året ansatt 7 personer. Slik det ser ut nå, forteller daglig leder at de trolig vil trenge mer arbeidskraft også fra våren av.