Arnodd Håpnes, fagleder i Naturvernforbundet, hevder at oppdrettsnæringen er blitt en mindre og mindre bærekraftig næring som øker sitt økologiske fotavtrykk. Foto: Naturvernforbundet.

Naturvernforbundet: - Miljøfiendtlig, uakseptabel og lite bærekraftig næring

Naturvernforbundet reagerer sterkt på at både sjømat- og fiskeriministeren og resten av næringen ignorerer nye funn om hvordan termisk behandling påvirker fiskevelferd.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Lukkede annlegg er svaret, mener Arnodd Håpnes, biolog og fagleder i Naturvernforbundet.

Nylig undersøkte Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet på oppdrag av Mattilsynet hvordan fiskevelferd påvirkes av ulike temperaturer i vannet. Resultatene fra forsøkene viser at oppdrettslaks som utsettes for vann fra 28 °C og oppover reagerte med tydelig smerteatferd. 

- Mattilsynet mener derfor at metoden med bruk av vann fra og med 28 °C må fases ut i løpet av to år, dersom ikke ny kunnskap dokumenterer at den kan brukes på en velferdsmessig forsvarlig måte, skriver de på sine nettsider.

- Nekter å høre på forskningen

I en kommentar til denne saken skriver Naturvernforbundet til Kyst.no at de synes det er svært arrogant av sjømat- og fiskeriminister Nesvik og næringen å avvise forskningen og forvaltningens anbefaling

- Det er alvorlig at myndighetene gang på gang ignorerer forskningen. Dette er blitt vanlig praksis hos både fiskeriministeren og oppdrettsnæringen i forhold til alle miljøproblemene de påfører norsk natur. Nå mener vi at det er nok. Kravet om at all oppdrett må inn i lukkede anlegg må innføres snarest, sier fagleder i Naturvernforbundet Arnodd Håpnes.

Lusa er verstingen

Videre viser Håpnes til de negative konsekvensene ved bruk av avlusningsmetoder. Han nevner blant annet ulike stoffer i avlusningsmiddelet som svært ngativt påvirker økosystemet.

- Næringen taper minst fem milliarder kroner årlig på lus som påfører villaks og sjøørret ubotelig skade, og er en hovedårsak til kraftig nedgang av disse mange steder. I tillegg har bruk av kitinhemmende stoffer i avlusning, samt svært giftig stoff, hydrogenperoksid, påført skalldyrfauna i kystområder store skader. Lusa har også blitt multiresistent til avlusningsmiddelet flere steder, skriver Håpnes. 

Men det er ikke bare bruk av avlusningsmiddelet som er problematisk, ifølge faglederen. Han hevder at både leppefisk som settes ut i ikke-stedegnede områder og bruk av luselasere fører til alvorlige miljøskader.

- Rømming utgjør i tillegg et stort problem for villaksen og forurensing. Eutrofieringsproblemer og miljøgiftproblemer er stadig økende. Minst 50-60 millioner lakseindivider dør av unaturlige årsaker hvert år, skriver han opprørt.

Krever strakstiltak

Håpnes påpeker at oppdrettsnæringen er blitt en mindre og mindre bærekraftig næring som øker sitt økologiske fotavtrykk. Han mener derfor at næringens utvikling er uakseptabel, og at det kreves strakstiltak for å bedre fiskevelferd og finne miljøvennlige løsninger.

- Svaret er at all oppdrett må i lukkede anlegg i sjøen. Det løser mye av disse problemene. Man slipper enorm og miljøskadelig luseproduksjon, rømming kommer under bedre kontroll, sykdom avgrenses og forurensing samles og håndteres, skriver faglederen og fortsetter:

- Nå må næringen og ministeren fastsette sluttdato for åpne merder og kun tillate oppdrett i lukkede anlegg. Dette er en næring som er miljøfiendtlig, uakseptabel og særdeles lite bærekraftig. Nå er tiden overmoden for endring.