Bilde 1. Tidlige makroskopiske forandringer ved nefrokalsinose hos smolt i RAS-anlegg. Det sees hvite utfellinger i urinledere uten ytterligere synlige forandringer. Foto: PHARMAQ Analytiq AS.
Bilde 1. Tidlige makroskopiske forandringer ved nefrokalsinose hos smolt i RAS-anlegg. Det sees hvite utfellinger i urinledere uten ytterligere synlige forandringer. Foto: PHARMAQ Analytiq AS.

Ukjent årsak til økt forekomst av nyreproblemer hos norsk oppdrettslaks

PHARMAQ Analytiq har de siste årene registrert en økning i antall tilfeller med nyreproblemer hos laks - kalt nefrokalsinose. Økningen sees både i RAS- og veletablerte gjennomstrømningsanlegg. I denne artikkelen vil vi belyse de ulike symptomene på utvikling av nefrokalsinose og kort diskutere mulige årsaksforhold og konsekvenser. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Alf Seljenes Dalum, Trygve T. Poppe, Ane Sandtrø Lunheim, Anne Katrine Reed, Helle Holm og Renate Johansen, PHARMAQ Analytiq AS

Nyrene filtrerer blodet og regulerer kroppens vann- og ionebalanse. Substanser kroppen ikke trenger skilles ut med urinen, mens det kroppen trenger blir igjen i blodet. Ulike tilstander kan gi avleiringer av stoffer i urinveiene både hos fisk og pattedyr. Hos pattedyr kan avleiringene forme krystaller som samles til nyresteiner. Disse kan blokkere urinveiene og føre til opphopning av urin med påfølgende sykdom. Hos mennesker og dyr vil man da som en del av sykdomsutredningen levere en urinprøve som blir analysert på et laboratorium. Ved å identifisere urinsteinens sammensetning kan man tilpasse behandling og forebyggende tiltak. Årsaken til avleiringer i urinveiene kan være alt fra infeksjoner i urinveiene til feil ernæring. Behandlingen kan dermed involvere antibiotikabehandling og omlegging av kosthold.

Nefrokalsinose

Bli abonnent hos Kyst.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Kyst.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.
Min side

NF Komplett

5582,-

KJØP

NF Digital Komplett

4990,-

KJØP

NF Pluss

2388,-

KJØP

NF Pluss Måned

199,-

KJØP