Illustrasjonsfoto av anlegg i Vestland. Foto: Magnus Petersen/Kyst.no.
Illustrasjonsfoto av anlegg i Vestland. Foto: Magnus Petersen/Kyst.no.

Vil ha standardkrav til utslipp fra fiskeoppdrett

Regjeringen foreslår en mer effektiv og forutsigbar regulering av utslipp fra fiskeoppdrett.

Publisert

I stedet for utslippstillatelse etter forurensingsloven, vil regjeringen at utslipp fra fiskeoppdrett skal reguleres gjennom standardkrav i forskrift. I tillegg foreslås det ytterligere krav til miljødokumentasjon, melder Nærings- og fiskeridepartementet i en pressemelding. 

- Standardkrav og mindre saksbehandling skal det gjøre det mer forutsigbart for næringen. Samtidig kan forurensningsmyndigheten konsentrere innsatsen om saker som krever særskilt tillatelse etter forurensningsloven. I tillegg ivaretas miljøhensyn med krav til mer og bedre miljødokumentasjon, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

Det er Miljødirektoratet og Fiskeridirektoratet som har kommet med forslaget, som nå sendes på høring.

- Dette er en del av arbeidet med å gjøre det enklere for oppdrettsnæringen å planlegge og drive virksomhet. Vi vil ha et klart og godt miljøregelverk som det er enkelt å forholde seg til, og som gjør næringen mest mulig bærekraftig over tid, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

 Lenke til høringsmaterialet finnes på Miljødirektoratets og Fiskeridirektoratets hjemmesider.