Gründer av Njord Aqua, Erling Aarvik Borgen og medeier og daglig leder Øyvind Lernes er sikre på at de skal klare å halvere oppdretterens kostnader til ROV-inspeksjoner. Samtidig skal responstiden også bli minimal. Foto: Pål Mugaas Jensen
Gründer av Njord Aqua, Erling Aarvik Borgen og medeier og daglig leder Øyvind Lernes er sikre på at de skal klare å halvere oppdretterens kostnader til ROV-inspeksjoner. Samtidig skal responstiden også bli minimal. Foto: Pål Mugaas Jensen

Vil halvere kostnadene og kutte responstiden

Det lille selskapet Njord Aqua har store ambisjoner. Ved hjelp av det siste innenfor ROV-teknologi mener de oppdretterens utgifter til undervannsinspeksjon kraftig kan barberes. Samtidig vil de krympe responstid til et minimum.

Publisert

Njord Aqua ble etablert i 2015, der to erfarne ROV-operatører fra Nordsjøen ønsket å tilby sine tjenester til oppdretterne. Hovedaktiviteten har vært fortøyningsinspeksjoner, notinspeksjoner, rengjøring av koblingsplater og rammetau. Alt ved hjelp av en ROV som ble styrt fra en båt på sjøen ved oppdrettsanlegget. Den helt store økonomiske suksessen uteble, og man innså at man trengte både kapital og nye ideer.

En av dem som så potensialet i den lille bedriften var Øyvind Lernes. Han har de siste tre årene jobbet som serviceleder i Lingalaks og hadde merket seg en ting:

- Jeg har sett at det er store utfordringer knyttet til økte kostnader i bransjen. Er det noe jeg er sikker på så er det at det vil bli satt fokus på produksjonskostadene fremover, for ingen næring kan klare å opprettholde over tid slike marginer som oppdrettsnæringen har i dag. Det forteller han til Norsk Fiskeoppdretts utsendte på Njord Aquas lokaler på Våge på Tysnes, øyen som i oppdrettssammenheng kanskje er mest kjent som der Alsaker Fjordbruk har sitt hovedkontor.

Flere inn på eiersiden

Lernes fikk igjennom jobben i Lingalaks høre om mulighetene som lå i ideene til de to gründerne av bedriften. Etter hvert har han sammen med Ole Jacob Myre og Lars Solberg tatt steget fullt ut, og investert i Njord Aqua. Han har også gått inn i rollen som daglig leder av bedriften.

Driften av ROV-ene til Njord Aqua skjer fra et kontrollsenter på Våge på Tysnes. Her er det gründer Erling Aarvik Borgen som inspiserer en not i forbindelse med avlusning. Foto: Pål Mugaas Jensen
Driften av ROV-ene til Njord Aqua skjer fra et kontrollsenter på Våge på Tysnes. Her er det gründer Erling Aarvik Borgen som inspiserer en not i forbindelse med avlusning. Foto: Pål Mugaas Jensen

- Utgiftene man i næringen har til inspeksjon av not og merd er betydelige. I Njord Aqua har vi utviklet en måte å kutte disse kostnadene til rundt halvparten og samtidig tilby en enda bedre og raskere service, forteller han.

Billigere, mindre og bedre

Nøkkelen ligger i ROV-teknologien. Den har som det meste innenfor teknologisegmentet utviklet seg med sjumilssteg de siste årene. Som med dronene i luften, har fritidsmarkedet også på undervannsdroner bidratt til å presse prisene på utstyret kraftig nedover.

- Det har vært en voldsom utvikling på dette feltet. De store, dyre ROV-ene beregnet på inspeksjoner i oljeindustrien på store dyp, har blitt mindre og mindre og mye rimeligere når de kommer i versjoner som ikke behøver gå så dypt. Kamerateknologien har også blitt veldig mye bedre, lettere og billigere. Sammen med utvikling av små thrustere for manøvrering har vi nå tilgang på små, billige droner som passer godt til inspeksjon av nøter på noen ti-talls meter, forteller han.

Innovasjonsprosjekt i tre faser

Pengene de tre nye medeierne har brakt inn har hatt to formål. Det ene er å erstatte økonomiske tap fra de siste år, men også å utvikle bedriften gjennom et innovasjonsprosjekt. Det har de delt i tre deler eller faser.

Fase en er de godt i gang med, og her tilbyr de nå et kommersielt produkt. Det er leie av utstyr som opereres manuelt fra båt, men der droneoperatøren sitter bak skjermer på Våge og styrer.

Les hele saken her i siste utgave av Norsk Fiskeoppdrett (Gratis).