OptiFarm er et semi-lukket anlegg som består av tre hovedkomponenter. Foto: NOFI.

Northern Lights Salmon søker om utviklingstillatelser

Northern Lights Salmon fra Skånland kommune søker om tre utviklingstillatelser til konseptet OptiFarm.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Northern Lights Salmon fra Balteskard i Troms har søkt om tre utviklingstillatelser for å bygge OptiFarm. Løsningen skal i hovedsak eliminere luseproblemet og gi vesentlig høgere tilvekst og mer arealeffektiv produksjon, melder selskapet i en pressemelding.

Utviklingsarbeidet har pågått intensivt over de siste seks månedene. Northern Lights Salmon har samarbeidet tett med utstyrsleverandøren NOFI. I tillegg har de knyttet til seg Veterinærinstituttet, Akvaplan-niva og Vesterålen Fiskehelsetjeneste for å bistå med deres kompetanse. Kunnskapsparken Nord har koordinert arbeidet med søknaden på vegne av Northern Lights Salmon.

Løser utfordringene

OptiFarm er et semi-lukket anlegg som består av tre hovedkomponenter. En tett og sterk duk som skiller fisken fra det ytre miljøet i det luseførende vannlaget, en patentsøkt filterflåte som pumper inn lusefritt og temperaturoptimalt vann samt en transportanordning som tillater skånsom flytting av fisk uten eksponering mot potensielt luseholdig vann. Løsningen skal eliminere lusepåslag på villaks og eliminere kjemiske utslipp relatert til avlusning.

- I NLS tror vi at den tradisjonelle måten å drive lakseoppdrett på fortsatt vil være en viktig del av vårt oppdrag for å levere sunn og trygg mat til verdens befolkning. Derfor har vi laget et konsept som løser utfordringene der oppdrett drives i dag, forteller Søren Balteskard, driftsleder og prosjektansvarlig i NLS.

- Vi skal fortsette vår aktivitet der vi er i dag og OptiFarm er en viktig brikke for at vi skal kunne vokse og skape enda flere lokal arbeidsplasser i fremtiden, legger han til.

Om søknaden blir godkjent settes prosjektet i gang høsten 2018 og skal avsluttes i 2025. Første utsett av fisk blir våren 2020 og prosjektet har en kostnadsramme på om lag 400 millioner kroner. Selskapet har i dag fire konsesjoner og har samdrift med Sørrollnesfisk AS.

- Vi anser dette som en betydelig investering. Samtidig er det en betydelig innovasjon som åpner helt nye muligheter for oss og andre oppdrettere som kan benytte seg av løsningen i fremtiden, uttaler Balteskard.

Samarbeider om teknologien

Han sier at utstyret skal utvikles og produseres ved NOFI sitt hovedkontor i Eidkjosen, Tromsø og testes ved Northern Lights Salmons lokaliteter i Astafjord.

- Selve løsningen, som vi har stor tro på er basert på vår lange erfaring fra blant annet oljevernteknologi, merder og flytende plastkonstruksjoner, uttaler Dag Nilsen, utviklingssjef ved NOFI Tromsø AS.

Selskapet er i dag en totalleverandør av plastmerder og tilhørende systemer.