Den sjette konferansen “Fremtidens smoltproduksjon” blir avholdt som webinar 21. oktober 2020. Foto: Nofima

Smoltkonferansen blir webinar

Konferansen Fremtidens smoltproduksjon, som i 2018 samlet over 300 deltagere med interesse for resirkulering av vann og lukkede anlegg, går i år som webinar. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Vi så frem til å møte trofaste og nye deltakere på Sunndalsøra, men på grunn av COVID-19 situasjonen måtte vi revidere planene våre og prioritere sikkerheten for våre deltakere først, sier forsker Jelena Kolarevic i Nofima. 

Hun leder den vitenskapelige komiteen for konferansen, og lover et interessant program.

- Siden vår siste konferanse i 2018 har det skjedd mye nytt innen produksjon av Atlantisk laks i lukkede systemer. Vi ønsker derfor fremdeles å tilby en arena hvor industrien, myndighetene og forskningsmiljøene kan dele ny kunnskap, sier hun.

Den sjette konferansen “Fremtidens smoltproduksjon” blir avholdt som webinar 21. oktober 2020. Konferansen organiseres i samarbeid mellom Nofima og Sunndal Næringsselskap.

Hva er nytt?

For å tilpasse konferansen til en digital plattform, har arrangøren redusert antall sesjoner, og konferansen vil gå over en dag i stedet for to. Arrangøren jobber med muligheter for simultanoversettelse til engelsk for deltagere som ikke behersker norsk.

Det er fire tema som løftes fram på årets konferanse: 

  • Produksjon i lukkede systemer i fremtiden
  • Industrien sine erfaringer med ulike protokoller for produksjon av smolt i resirkulering (RAS) 
  • Genetikk og RAS
  • Forskning på laks i lukkede systemer

- Vi vil også snakke om desinfeksjon i RAS, mikrobiell komposisjon av RAS-vann, H2S, bruk av membranfiltrering som tiltak mot H2S-forgiftning, og noen av de pågående prosjektene med semi-lukkede systemer, sier Kolarevic. 

Flere innlegg vil vise de siste resultatene fra CtrlAQUA – Senter for forskningsdrevet innovasjon innen oppdrett i lukkede systemer, som ledes av Nofima på Sunndalsøra. 

Registreringen er nå åpen på: www.smoltproduksjon.no