Daglig leder Øistein Aleksandersen i Nofir kunne søndag motta Venstres miljøpris for 2016 for innsatsen for et bedre klima. Foto: Nofir.

Nofir fikk Venstres miljøpris

Daglig leder Øistein Aleksandersen i Nofir fortsetter å høste anerkjennelse for selskapets miljøinnsats. Søndag fikk Nofir Venstres miljøpris for 2016 under partiets landskonferanse i Oslo. ‒ Vi setter stor pris på å få Venstres miljøpris.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

- Bedrifter som Nofir gjør et uvurderlig arbeid for klimaet vårt, og det er viktig at vi heier på dem og tilrettelegger for å være miljøgründer i Norge. Nofir vokser, og har vært gode til å samarbeide med en rekke forskjellige aktører nasjonalt og internasjonalt, som de har funnet gode og innovative løsninger med. Det håper jeg flere kan lære av, sa leder av energi- og miljøkomiteen Ola Elvestuen, som delte ut prisen til Nofir.

‒ Vi setter stor pris på å få Venstres miljøpris. Jeg hadde ikke mulighet å være til stede i Oslo på søndag, men tekniske løsninger gjør det mulig å kommunisere over nett, sier Daglig leder Øistein Aleksandersen i en pressemelding.

Nofir har høstet stor anerkjennelse i både inn- og utland for innsamling av kassert utstyr fra oppdretts- og fiskerinæringen.

Selskapet har opprettet regionale mottaksanlegg langs hele kysten. Innsamlet materiale blir demontert i Litauen, og sendt videre til ulike bedrifter som bruker det som råstoff i produksjon av nye produkter.

‒ Visjonen til Nofir er «bringing value to marine waste». Noe Nofir lever ut i praksis, heter det i begrunnelsen for prisen.

MARIN FORSØPLING

I begrunnelsen trekkes det videre fram marin forsøpling er et alvorlig, verdensomspennende problem. Ifølge WWF havner 8,8 millioner tonn søppel i verdenshavene hvert år, og det er fiskeri- og oppdrettsbransjene som forurenser mest.

Det meste av søppelet er plast, som tar lang tid å bryte ned. Mye av plasten havner i magene til fugl, fisk og andre dyr i havet, som kan skades og dø av det. Venstre har jobbet målrettet mot marin forsøpling, og fikk blant annet satt av 20 millioner kroner til dette arbeidet i statsbudsjettet for 2016, sier prisutdeleren.

HEDER

‒ Vi er avhengige av flere bidrar i kampen for rene hav, og at det skapes gode løsninger for å få det til. Derfor ønsker vi å hedre Nofirs innovative virksomhet, som bidrar til å holde havene rene, til å kutte CO2-utslipp og til å redusere oljeforbruket.

‒ I 2015 hentet Nofir inn 5699 tonn kassert materiale som ble gjenvunnet og fikk nytt liv. Dette er materiale som sannsynligvis hadde endt opp på havbunnen eller strendene våre dersom Nofir ikke hadde tatt hånd om det. Innsamlingen av materialet tilsvarer et redusert utslipp på 20 516 tonn CO2-ekvivalenter – altså mer enn 2000 nordmenns årlige CO2-utslipp, sa Elvestuen.