Øistein Aleksandersen, daglig leder Nofir AS. Foto: Nofir
Øistein Aleksandersen, daglig leder Nofir AS. Foto: Nofir

Nofir samlet inn rekordmengde nøter til resirkulering i 2020

EU-regler, og ikke korona, holdt på å ta knekken på bodøselskapet Nofir. Likevel klarte de å snu minus til pluss, og resirkulerer som aldri før.

Publisert Sist oppdatert

Nofir AS er blant verdens største på innsamling og resirkulering av redskap fra fiskeri- og havbruksnæringa. I 2020 samlet de inn en rekordmengde nøter fra oppdrettsbransjen – det til tross for at de var farlig nær vifta ved inngangen til året.

- Vi har brukt mye tid og energi på å gå lange runder med myndighetene. Det har vært en lang og byråkratisk prosess å igjen få tillatelse til å gjenvinne oppdrettsnøter, fordi kobberimpregneringen som brukes i oppdrettsnæringa har gjort at EU definerer nøtene som farlig avfall, sier daglig leder Øistein Aleksandersen, og legger til:

- Nå I begynnelsen av 2020 fikk vi omsider avsluttet siste runde, og har siden da hatt alle tillatelser på plass og kunne dermed samle inn og gjenvinne for fullt.

Rekordresultat

Ved utgangen av året var krise snudd til jubel. Den totale mengden innsamlede redskap havnet på 6241 tonn, og av disse var 4600 tonn oppdrettsnøter – det meste Nofir noensinne har samlet inn.

Foruten å drastisk minske mengden marint avfall i havet tilsvarer det i sparte CO2-utslipp ca. 204 000 passasjerreiser – eller 1440 fulle Airbus 319-flygninger – fra Oslo til London.

- Det er helt fantastisk å igjen kunne fokusere på det vi faktisk driver med – og ikke byråkrati og regelverk. At vi da i tillegg kan nå nye rekorder i et år hvor alt så mørkt ut er makeløst. Nå ligger alt til rette for et enda bedre år i 2021.

Også økonomisk har de røde tallene blitt grønne, og Aleksandersen har tro på at fremgangen fortsetter.

-  Vi har fortsatt et ønske om tettere samarbeid med enda flere i bransjen. Det hadde kommet oss, næringa og ikke minst miljøet til gode. Selv om vi nådde ny rekord i fjor så har vi enda mer kapasitet, og målet er selvfølgelig å fylle den og samle inn mest mulig.

Oppdrettsnæringa stadig bedre på resirkulering

Også i 2020 var det oppdrettsnøter som utgjorde brorparten av de innsamlede redskapene til Nofir. Aleksandersen og Nofir mener det sier mye om næringa og markedet.

- Målet til Nofir har hele tiden vært å møte den klare etterspørselen fra bransjen om en mer miljøvennlig og økonomisk ordning for avhending av kassert redskap – at vi når nye innsamlingsrekorder sier noe om at dette bare er blitt viktigere, sier Aleksandersen.

Han mener det er et resultat av en mer miljøbevisst næring, og stadig større krav til bærekraft og fornybarhet.

Ikke minst lønner det seg i økende grad å prioritere løsningene som er til det beste for miljøet. Tradisjonelt har løsningen vært å legge disse materialene på deponi. Men deponi og forbrenning er mindre miljøvennlige avhendingsmetoder, og ikke minst er det kostbart. 

- Vi har en løsning for alle oppdrettsnøter. Det som kan gjenvinnes blir gjenvunnet, og det som ikke lar seg gjenvinne blir til energi. Å resirkulere er en vinn-vinn-situasjon for alle involverte, spesielt for næringa, som i stor grad lener seg på det fornybare og bærekraftige produktet sjømat er, og som trenger enkle og gode løsninger for avfallshåndtering.