Fiskeriminister Per Sandberg. Foto: Vibeke Blich/Skipsrevyen.
Fiskeriminister Per Sandberg. Foto: Vibeke Blich/Skipsrevyen.

Sandberg overprøver Mattilsynet på ny - får sette ut triploid

Nærings- og fiskeridepartementet har omgjort Mattilsynets vedtak om å nekte utsett av triploid (steril) fisk, og har gitt Wilsgård Fiskeoppdrett AS og Nor Seafood AS tillatelse til å sette ut til sammen en million triploide fisk.

Publisert

- Omgjøringen skjer i første rekke fordi departementet og Mattilsynet har vurdert enkelte rettslige spørsmål ulikt. Både Mattilsynet og departementet er enige om at velferden til den triploide fiske skal ivaretas, og vedtaket innebærer på ingen måte at standarden for hva som er akseptabel fiskevelferd senkes, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Nærings- og fiskeridepartementet har omgjort Mattilsynets regionkontors vedtak om å nekte utsett av triploid fisk på en lokalitet i Troms. Ut i fra det vi vet i dag, er det fullt mulig å holde triploid fisk på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte – gitt at de riktige forutsetningene er tilstede. God fiskevelferd og -helse skal alltid ligge til grunn for produksjon av oppdrettsfisk. I tillegg til det alminnelige regelverket stilles det vilkår i vedtaket.

Les også: Behandler klagen om triploid fisk

- Dette bidrar til å løfte frem en driftsmåte som i vesentlig grad vil bidra til å redusere miljøkonsekvensene ved en ev. rømming av oppdrettsfisk. Samtidig ivaretas fiskevelferden, sier Sandberg.

Wilsgård Fiskeoppdrett og NRS-konsernet samarbeider gjennom det felles eide Nor Seafood AS (NRS 82,49% og Wilsgård Fiskeoppdrett AS 17,51 %). Videre eier NRS 37,5 % av aksjene i Wilsgård Fiskeoppdrett AS. Departementet har tidligere gitt NRS Finnmark tillatelse til å sette ut triploide fisk.