Foto: Akva Group
Foto: Akva Group

Norcod går «all in» med vannbåren fôring for torskeoppdrett

Norcod har investert i to fôrflåter i AKVA group sin nye AM3-serie. Dette er meget energieffektive fôrflåter med både hybrid drift og fôringsanlegg med vanntransport av fôret.

Publisert

- Det er spennende at en oppdretter velger å gå "all in" for en nytt flåtedesign og som også velger å optimalisere energiforbruket med både hybrid drift og vårt nye energieffektive og fleksible fôringsanlegg, sier Sveinulf Sediniussen, salgsleder region Midt i AKVA group.

Norcod driver med kommersielt oppdrett av torsk i sjøanlegg, men er gjennom samarbeid med sentrale aktører involvert i hele verdikjeden. Selskapet er lokalisert i Midt-Norge med gode produksjonsforhold for torsk.

- AKVA group leverer i dag den beste teknologien for vanntransport av fôret, og vi får en stillegående fôrflåte som samtidig er energieffektiv og som langt på vei har løst utfordringene med mikroplast som oppstår ved lufttransport av fôret sier Rune Eriksen, produksjonsdirektør i Norcod.

- Vi har stor respekt og er veldig takknemlige for at Norcod ga oss tillit til å levere disse to flåtene der vi sammen kan bruke tid på og fokusere på løsninger som vil effektivisere driften ved å levere fôret så skånsomt at en har mulighet til å bruke en lettere fordøyelig pellet, dette kan være en større pellet eller en pellet av annen teknisk kvalitet, sier Tore Obrestad, forretningsutvikler i AKVA group.

Norcod har som mål å kunne slakte 6.500 tonn torsk med en idealvekt på fire kilo i 2021, og 25.000 tonn i 2025.

Store energibesparelser

AKVA group har designet flåten med ny teknologi for vannbåren fôring som første gang ble presentert på Aqua Nor i 2019. Dette er blant de første flåtene som leveres med den nye typen vannbåren fôringsteknologi. 

Vannbåren fôring representerer et skifte til ekstremt lavt energiforbruk sammenlignet med lufttransport av fôret. Tester som ble utført under utviklingen av vannbåren fôring viste en energireduksjon på hele 70-90 prosent sammenlignet med lufttransport. 

- Det lave energiforbruket på fôring representerer en betydelig kostnadsbesparelse i generatordriften. Det tilsvarer rundt 200 000 kroner i månedlige besparelser for et konvensjonelt fôringsanlegg med åtte til ti merder, sier Obrestad. 

Konstant fôringskapasitet

Med luftbåren fôring er fôringskapasiteten opp mot 200 kg per minutt på avstander opptil 50 meter, og deretter synker fôringskapasiteten raskt over lengre avstander. Med vannbåren fôring vil fôringskapasitet være tilnærmet konstant, uavhengig av lengden på fôrslangen.

- Vi har målt fôringskapasiteten ved vannbåren fôring opp til 600 meter, og fôringskapasiteten på 100 kg var ganske konstant også med denne lengden på fôrslangene, sier Obrestad. Dette var et viktig punkt for Norcod.

- Muligheten for å fôre med høy kapasitet også på de lange slangelengdene var en viktig forutsetning for valg av fôringsanlegg, sier Tsjipke Deuzeman, produksjonssjef hos Norcod

Det er fortsatt problemstillinger som bør belyses når det gjelder effekter ved vannbåren fôring kontra luftbåren fôring, og hvordan driften og teknologien bør tilpasses for å optimalisere god drift og miljøgevinster.  

Flåte AM3-serie 

 • Total tonnasje: 350t på fôrsiloer 
 • Lengde 29,80m og bredde 12m 
 • Antall siloer: 4 stk med automatiske lukeåpnere 
 • 8 stk foringslinjer med vanntransport av fôret
 • Også conveyer/transportbånd som gjør det fleksibelt med fordeling av fôr fra alle lagersiloer til alle merder.
 • Skrog designet med rund baug og mulighet for en Hs<4,5m 
 • Utstyrt med hybrid energiforsyning, generator på 200kVa og en batteripakke på 115kWh sørger for en energieffektiv drift av flåten
 • Boenhet med kontrollrom, to lugarer, et bad, kjøkken, garderober mm 
 • Et kombinert og tilrettelagt veterinærrom/verksted for effektiv plassutnyttelse.
 • Ensilasjesystemet er det nye og effektive totrinns ensileringssystemet som gjør at en kan drive delvis miksing i kverntank for deretter å fortsette med miksing i tankene
 • Flåten har helt nytt styresystem for flåtekontroll - AKVAconnect 4.0
 •