Norcod har inngått fastprisavtale med en aktør i Spania. Foto: Norcod
Norcod har inngått fastprisavtale med en aktør i Spania. Foto: Norcod

Norcod forlenger vekstfasen i sjø

Norcod har tatt en strategisk avgjørelse om å forlenge vekstfasen i sjøen, slik at de skal oppnå og levere en gjennomsnittsvekt på over 4+ kg fersk oppdrettstorsk til markedet.

Publisert

Det skriver selskapet i en børsmelding tirsdag.

Konsekvensen er at det forventede estimatet for 2025-produksjonen har økt med 10 %, til 27 500 tonn.

- Vi forventer også å kunne øke prisene i markedet ved å levere større fisk som er enda bedre egnet til filetproduksjon, sier Norcods adm.dir. Christian Riber.

Kommersielt slakt av Norcods første parti oppdrettstorsk fortsetter til april i år, og selskapet holder stø kurs mot måloppnåelse på 5000 tonn.

Storkontrakt i Spania

Norcod har også fått en storkontrakt med en større, spansk supermarkedkjede, og skal levere 850 tonn med fast bruttopris på 60 kr/kg til Spania.

- Dette er en unik avtale som befester strategien vår om å inngå fastpriskontrakter, også til levering under torskefiskesesongen, sier Riber.

- Det signaliserer også at vi når vårt mål om å differensiere tydelig mellom vår oppdrettstorsk og villfanget torsk, selv under høysesongen, og til høy pris, legger han til.

Økte investeringsutgifter

På grunn av Covid-19 pandemien, høy etterspørsel og inflasjon har havbruksnæringen opplevd en økning i både råvarepriser og transportkostnader. Som en direkte konsekvens forventer Norcod en økning på 15 % i investeringsutgifter framover, og anslår 18 kr per kg MTB volum.

- For å være konservative, justerer vi investeringsutgiftene for å reflektere høyere priser på oppdrettsutstyr. Likevel er vi er trygge på at dette kun har begrenset effekt på vår bransje, fordi produksjonskostnadene vil reduseres betydelig, sier Riber.

Kontrakten i Spania er ifølge selskapet svært motiverende for både de ansatte ved alle selskapets oppdrettsanlegg og for lederne i salgsavdelingen.

Norcod skriver også avslutningsvis at de drar nytte av både biologisk utvikling og ny teknologi for å lykkes innen torskeoppdrett.

- Selskapet har investert i det nyeste innen miljøvennlige produksjonsmetoder, inkludert avanserte foringssystemer og elektrisk drevne servicebåter, heter det i meldingen.