Foto: Norcod
Foto: Norcod

Nye investeringer i Norcod baner vei for revitalisert torskeoppdrett

Det norske torskeoppdrettsselskapet Norcod har skaffet nye investeringer på 105 millioner kroner til sin ambisiøse plan om å bli verdens ledende produsent av bærekraftig oppdrettstorsk i industriell skala.

Publisert

Dette skriver selskapet i en pressemelding.

Selskapet la ut en planlagt rettet emisjon fra 31. januar til 5. februar. Investeringene ble gjort av nye og eksisterende investorer fra både Norge og Danmark, og Sparebanken 1 Markets tilrettela transaksjonen.

Flere av investorene antydet at de ville fortsette å støtte Norcod i fremtidige emisjonsrunder.

- Dette er svært oppmuntrende, siden det er helt nødvendig å ha en sterk ryggrad av investorer som anerkjenner verdien av vår virksomhet og innsats, sa daglig leder Rune Eriksen.

Har troen på prosjektet

De 13 norske investorene kommer ifølge selskapets melding fra både Trondheim, der Norcods hovedkvarter ligger, og Oslo. Mange er allerede involvert i akvakultur, noe som borger for solid lokal støtte, og det betyr også at bransjeeksperter har tro på prosjektet.

- Dette er en stor suksess for Norcod, sa Eriksen. Selskapet har som mål å slakte 9000 tonn fersk torsk i 2021, og vil oppskalere til 30 000 tonn i 2025 etter utvidelser med nye fasiliteter.

- Investeringen vil bidra til at vi når inntjeningsmålene i tillegg til våre mål om å livnære jordas innbyggere ved å produsere bærekraftig, sunt protein. Vi vil bidra til matsikkerhet og bevaring av planeten, sa han videre.

Overgår forventningene

Norcod vil ifølge meldingen bruke overskuddet til å investere i tilgang til settefisk og oppbygging av biomasse. Den første settefisken ble overført til sjøen i januar.

- Våre 200 000 første fisk overgår forventningene, med langt lavere dødelighet enn budsjettert, samt raskere vekst. Disse nøkkelfaktorene var en del av problemet kommersiell torskeoppdrett slet med for et tiår siden. Mye er radikalt forandret siden den gangen; yngelen er av mye høyere kvalitet, med sterkt forbedrede egenskaper, i tillegg til ny teknologi.

- Utviklingen er fantastisk, og en god indikasjon på at Norcod kan bli en betydelig suksesshistorie. Samtidig er de neste 1,8 millioner torskeynglene i vekstfasen. Denne fasen går også bra», sa Eriksen. Neste gang torsk overføres til sjøen, er i juni. Norcod-teamet utvides, og vi er svært godt fornøyd, la Eriksen til.

Danske investorer har vist sterk interesse i Norcod ved å investere 28,5 DKK gjennom Artha Kapitalforvaltning i november. Entusiasmen førte til fulltegning i løpet av kun en time, ifølge Arthas direktør Jan Severin Sølbæk. Artha er også en viktig investor i den siste styrkingen av egenkapitalen, der responsen var tilsvarende rask.