Torskeoppdrett

Norcod sin lokalitet for torskeoppdrett i Frosvika, Meløy kommune.

Nye forskningsmidler til torskeoppdrett

Et konsortium av forskningsinstitusjoner og flere torskeoppdrettere, med Norcod som prosjektansvarlig, har fått tilsagn fra Norges Forskningsråd om støtte på kr 9,76 millioner.

Støtten gjelder for utvikling av nye fôringsstrategier for torsk. Øvrige samarbeidspartnere er Statt Torsk ASA, Arctic Cod AS, Havlandet Havbruk AS og Skretting AS. FoU-partnere er Akvaplan-niva, NMBU og Nofima.

Thor Magne Jonassen fra Akvaplan-niva er prosjektleder. Han sier de har arbeidet med torskeoppdrett i en periode og det er utrolig mye viktig arbeid som nå muliggjøres gjennom dette IPN-prosjektet og NFR-tildelingen.

Julianne Jacobsen, fagleder fiskehelse i Norcod. Foto: Norcod

- Det er flott å se at det nå tildeles forskningsmidler til oppdrettstorsk, og dette er et tydelig signal på at det igjen er tro på torskeoppdrett. Vi ser fram til å komme i gang med prosjektet for å samle kunnskap som kan bidra til å optimalisere fiskevelferd i torskeoppdrett, sier Julianne Jacobsen, fagleder fiskehelse i Norcod.

Mer lønnsomt - bedre fiskehelse

Torskenettverket har spilt en sentral rolle i forarbeidet til søknaden gjennom kopling av industripartnerne. Prosjektleder i Torskenettverket, Keven Vottestad, mener at tilsagnet til prosjektet viser at det nytter å jobbe i lag og at samarbeid mellom næringsaktørene fungerer. Torskenettverket vil være sentral i formidling av resultater og kunnskap fra prosjektet.

Formålet med prosjektet er å utvikle et fôringskonsept for torsk som tar hensyn til torskens miljørespons-, spiseadferd og ernæringsmessige potensiale. Dette vil bidra til mer lønnsom og bærekraftig produksjon gjennom bedre fiskehelse, mer effektivt fôrforbruk og økt kontroll med kjønnsmodning. Innovasjonen i prosjektet er nye metoder for utfôring og endret sammensetning av fôret. Prosjektet vil gå over fire år.

På Forskningsrådets hjemmeside hvor tildelingen ble annonsert, uttaler administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit at prosjektene som får støtte nå vil gi kunnskap som blir viktig for å lykkes i fremtiden, og vil være med på å sikre bærekraftig vekst og utvikling innenfor havbruk, fiskeri og maritime næringer.