Hos slakteriet hos Vesterålen Havbruk. Foto: Vesterålen Havbruk
Hos slakteriet hos Vesterålen Havbruk. Foto: Vesterålen Havbruk

Norcod undertegner slakteavtale

Det norske torskeoppdrettsselskapet Norcod og Vesterålen Havbruk på Myre i Vesterålen har inngått et samarbeid om slakting av all oppdrettstorsk fra Norcods anlegg i Frosvika i Meløy kommune i Nordland.

Publisert

Avtalen gjelder for de neste tre årene (med mulighet til forlengelse) og dekker hele slakte- og foredlingsprosessen for torsk ved Vesterålen Havbruks fiskeforedlingsanlegg på Myre. Dette anlegget foredler også store mengder villtorsk gjennom vinterfiskesesongen. Myre kan sies å være Norges «torskehovedstad». Avtalen dekker slakting av inntil 10 000 tonn fisk per år.

- Den første slakteperioden varer fra september neste år til ut i 2023. Fisken ble satt ut i havet i Frosvika i sommer, så dette vil markere slutten på nesten to års hardt arbeid under produksjonssyklusen. Vi vet at fisken vår vil være i de beste hender, sier produksjonsdirektør i Norcod, Rune Eriksen.

Avtalen er et viktig steg for Vesterålen Havbruk, i og med at den åpner for helårsdrift for anlegget på Myre.

- Vi er veldig fornøyde med å kunne jobbe så tett med markedslederen Norcod. Denne avtalen er viktig for begge selskapene, siden den medfører en bedre kapasitetsutnyttelse av de eksisterende anleggene. Den kommer også til å bidra til lokalsamfunnet med helårsjobber. Medarbeiderne våre er vant til å håndtere store mengder torsk under hovedsesongen. At denne kompetansen nå tas i bruk også innen torskeoppdrett, er en forutsetning for å kunne oppskalere hvitfisknæringen, sier administrerende direktør i Vesterålen Havbruk, Brynjar Kværnstuen.

Sterk etterspørsel

Vesterålen Havbruk slakter også sin egen oppdrettstorsk neste år. Når dette volumet slås sammen med torsken fra Norcod, nærmer selskapene seg målet om å bygge Norges største mottak for oppdrettstorsk.

- Det er en kjærkommen beslutning, og vi ser frem til å jobbe sammen for å bygge opp en ny og bærekraftig torskeoppdrettsnæring. Markedsetterspørselen etter fersk oppdrettstorsk er sterk året rundt, så det er god plass for flere aktører. Konkurranse er en bra ting, sier Eriksen.

Slakting av Norcods torskevolumer fra selskapets øvrige anlegg lenger sør skjer under egne ordninger i Trøndelag og omfattes ikke av denne avtalen.