Eksempel på fiskefelle.

Nordic Steel lager feller for å stoppe pukkellaks

Den er uønsket, svartelistet og truer økosystemet i elvene. Nå skal Nordic Steel bidra til å stoppe pukkellaksen i elver i Troms og Finnmark.

Død pukkellaks

Nordic Steel har inngått rammeavtale med Statsforvalteren i Troms og Finnmark, for å levere spilefeller for pukkellaks. Rammeavtalen varer i to år, med opsjon på to år. I avtalen inngår det produksjon av 10 til 15 feller per år.

- Vi er veldig glade for å få rammeavtalen med statsforvalteren i Troms og Finnmark. Det viser at vi er konkurransedyktige i hele landet. Det er kjekt å få tilliten og bli anerkjent som en leverandør som leverer på både pris, kapasitet og miljø, sier Bjørn Erik Ualand i Nordic Steel, i en pressemelding.

Kriterier og verdi

Verdien på rammeavtalen er estimert til 16 millioner kroner, men har et samlet maksimalt uttak på 30 millioner kroner. Kriteriene for tildeling av rammeavtalen var pris (50 prosent), kapasitet (30 prosent) og miljø (20 prosent).

- Vi har stor produksjonskapasitet og er en trygg leverandør som kan levere utstyret som trengs i tide til juni, da fellene må settes ut i elvene innen da, forklarer Ualand.

Pukkellaksen kommer til elvene for å gyte i oddetallsår, derfor er det viktig at fellene er på plass i tide til sommeren i år.

Fiskefeller i aluminium

Totalt består fellene som skal stoppe pukkellaksen av ledegjerder, fangstbur, lokk på fangstbur og arbeidsplattform eller ramper.

Fellene skal være midlertidige, flyttbare installasjoner. De skal monteres i elvene etter vår flommen og tas opp på høsten. Fellene lages i aluminium, som har lav vekt sammenlignet med stål, noe som er en fordel når de skal være flyttbare.

- Vi ser frem til å bidra å stoppe pukkellaksen i Troms og Finnmark med fellene som nå er i produksjon hos oss og som skal leveres før sommeren, avslutter Ualand.