Penger fra bla plastposeavgiften skal brukes for å forske frem bedre måter å etterbruke plast i havbruk på, samt redusere mengden avfall. Foto: Norges Forskningsråd.
Penger fra bla plastposeavgiften skal brukes for å forske frem bedre måter å etterbruke plast i havbruk på, samt redusere mengden avfall. Foto: Norges Forskningsråd.

Plastposemillioner for å øke plastgjenvinning fra havbruk

Norges forskningsråd og Handelens Miljøfond har inngått en omfattende avtale for å bygge kunnskap og kompetanse om plast.  Bl.a. skal man finne måter å redusere mengden plastavfall og øke mengden av gjenbrukt plast fra havbruk på.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Til sammen er det bevilget 80 millioner kroner som gjennom fire år skal deles ut til det man kaller den beste forskningen på feltet.

 – Dette er målrettede midler for forskning på det som er et globalt miljøproblem, sier John-Arne Røttingen, adm. dir. i Norges Forskningsråd.  

Deler av midlene kommer fra norske forbrukere bidrar gjennom 50-øringen vi betaler for hver plastbærepose og som forvaltes gjennom . Handelens Miljøfond

Ett av prosjektene som har fått tildelt midler gjennom Forskningsrådets ordning ‘Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling’ er prosjektet POCOplast (Pathways to sustainable post-consumer plastics in aquaculture).  

Seniorforsker ved NTNU Markus Steen leder prosjektet.

 – Havbruksnæringa er opphav til betydelige mengder plastavfall. Prosjektet skal bidra til å finne løsninger som vil være i tråd med prinsipper for sirkulær økonomi, og som kan bidra til redusert ressursbruk og til økt verdiskaping. Da må vi forstå hele verdikjeden samlet – fra materialprodusent til gjenvinner.  

Målet for prosjektet er å finne måter å redusere mengden plastavfall fra havbruk på, ved å undersøke hvordan dagens materialflyt og forretningsmodeller kan utvikles, slik at vi kan gå fra forsøpling til økt gjenbruk og nye produkter både i og utenfor havbrukssektoren.  

I prosjektet deltar innovasjonsrettede aktører fra alle ledd i verdikjeden. – Bredt samarbeid og større systemforståelse tror vi er nøklene til å lykkes med bærekraftig omstilling i en av Norges viktigste næringer, sier Markus Steen.