Norsk laks har blitt populær i Israel. Og nå som markedsdgangen blir bedre, er sannsynligheten stor for at lakseeksporten til Israel vil vokse ytterligere.

Nå blir det enklere å selge norsk laks til Midtøsten

Regler som har gjort det vanskeligere for lakseeksporten til Midtøsten blir nå fjernet.

Publisert

Sammen med Mattilsynet og de norske ambassadene i Israel, Jordan og Saudi Arabia har Sjømatrådet jobbet for å bedre markedsadgang for norske sjømatprodukter i Midtøsten. Det har gitt resultater.

Regelendringene handler primært om lengre holdbarhet for fersk laks, noe som i stor grad forenkler eksportprosessen.

-Dette er en seier for de norske sjømateksportørene, sier Ørjan Kjærvik Olsen i Norges sjømatråd. Han leder satsingen på nye markeder, og jobber blant annet Midtøsten.

Lengre holdbarhetsdato i Israel

De fleste markeder opererer med en holdbarhet for laks på minst 14 dager. I Israel er imidlertid holdbarheten for fersk laks satt til kun 7 dager. For norske eksportører har det vært et stort hinder for utvikling av markedet.

Maria G.E. Barroso, salgssjef i Seaborn.

-7 -dagers regelen har til tider skapt store problemer for oss, forteller Maria G.E. Barroso hos lakseprodusenten Seaborn.

Hun forklarer at forsinkelser grunnet dårlig vær eller logistikk og transport har medført at laksen har blitt returnert eller destruert og tonnevis av fersk og fin laks har gått rett i søpla. Det er lite bærekraftig og har medført store økonomiske tap.

Men fra første september i år trer nye regler i kraft. Da blir det opp til den lokale importøren, i samarbeid med de norske eksportørene, å avgjøre når laksen skal gå ut på dato. Dette er vanlig praksis også i de fleste andre markeder.

-Regelendringen er fantastiske nyheter. Det gir oss større fleksibilitet, og muligheten til å øke eksporten til Israel, sier Barroso.

Viktig Samarbeid

En viktig oppgave for Norges sjømatråd er å håndtere ulike utfordringer med å få sjømaten over landegrensene. Det skjer ofte i samarbeid med Mattilsynet og de norske ambassadene i landene det gjelder.

-Regelendringen i Israel er et resultat av lengre tids samarbeid mellom Mattilsynet og Den norske ambassaden i Tel Aviv, og et eksempel på hvor viktig det er med godt teamwork, påpeker Ørjan Kjærvik Olsen.

I første omgang ba laksenæringen Sjømatrådet om hjelp til holdbarhetsproblemet i 2021.

Sjømatrådet hentet deretter inn forskning og en oversikt over lover og regler for holdbarhetstid på laks i Europa og USA. Alle dokumentene ble til slutt overlevert israelske myndigheter.

Siden har det vært flere møter, e-poster og samtaler mellom de israelske myndighetene, Mattilsynet, Den norske ambassaden, Sjømatrådet, eksportører og importører.

-Markedsadgang er alfa og omega for oss, så jobben som nå er gjort betyr veldig mye, sier Maria G.E. Barroso i Seaborn.

Hun kan fortelle at selskapet i flere år har forsøkt å løse holdbarhetsproblemet på egen hånd, uten hell.

48-timers regel i Jordan

Bravo Seafood eksporterer norsk laks til blant annet Jordan. De er en av flere eksportører som har opplevd kunder som blir sure fordi de ikke får laksen de har bestilt. Det skyldes 48-timers regelen, en regel Jordan er alene om. Den sier at all fersk sjømat må være i landet senest 48 timer etter at fisken er slaktet.

-Vi har opplevd at laksen har blitt stoppet og destruert på grensen, selv etter bare noen få timers forsinkelse, forteller Waqas Mushtaq i Bravo Seafood.

Og med få avganger og mangel på direktefly mellom Norge og Jordan kan det fort oppstå forsinkelser lakseprodusentene ikke får gjort noe med.

Men nå ser det ut til at det blir enklere både for eksportører og importører. For ifølge lokale aktører er 48-timers regelen nettopp avskaffet.

-Vi venter fortsatt på en offisiell bekreftelse, men landets myndigheter har gitt importørene muntlig beskjed om at regelen er fjernet, sier Ørjan Kjærvik Olsen i Sjømatrådet.

Waqas Mushtaq forteller at nyheten blir tatt svært godt imot. For eksportørene betyr det mindre risiko og blidere kunder. Og for kundene betyr det mer stabile leveranser og økt import.

-Jeg snakket nylig med en kunde i Jordan som ble kjempeglad. Han ønsker å importere mer sjømat fra Norge og starte eget røkeri. Det har han ikke våget på grunn av 48-timers regelen. Men nå er han klar til å sette i gang.

Også i Jordan har det vært en lengre prosess med innhenting av fakta og dokumenter, møter, e-poster og godt samarbeid. Spesielt har Den norske ambassaden i Amman bidratt sterkt.

Enklere registrering i Saudi Arabia

Å bli godkjent som sjømateksportør til Saudi Arabia har vært en innviklet prosess. Men etter en rekke innspill til saudiarabiske myndigheter, med god hjelp fra ambassaden i Riyhad og Mattilsynet, har søknadsprosessen nå blitt enklere, forteller Ørjan Kjærvik Olsen.

-Vi har fått til et langt mer forståelig registreringsskjema. Utfyllingsprosessen er fortsatt tungvint, men på langt nær så vanskelig å håndtere som tidligere. Vi vil jobbe videre ytterlige forenklinger, men så lang er vi godt fornøyd med at hele prosessen har blitt mer forutsigbar.

I tillegg har det også kommet signaler fra Saudi Arabia om mulige endringer i holdbarhets-reglementet. Ifølge reglene er holdbarheten for fersk laks kun 9 dager. Nå sier norske lakseeksportører som jobber med Saudi Arabia at det er endret til 14 dager. Opplysningene er foreløpig ikke bekreftet av saudiarabiske myndigheter.