Brian Tsuyoshi Takeda er med sitt selskap Urchinomics vinner av Norges Vels Gründerpris for 2022.
Brian Tsuyoshi Takeda er med sitt selskap Urchinomics vinner av Norges Vels Gründerpris for 2022.

Redder tareskog med salg av kråkeboller

Brian Tsuyoshi Takeda er vinner av Norges Vels Gründerpris for 2022. Gjennom selskapet Urchinomics driver Takeda kråkebollebusiness for å bidra til restaurering av tareskogen.

Publisert Sist oppdatert

Det var på arrangementet «Matgründeren, samarbeid og bærekraft» i regi av Norges Vel og S- Food den 29. september, at kåringen fant sted. Takeda var finalist sammen med gründerne av ONNA Greens og Malteriet, men trakk til slutt det lengste strået. Det skriver Norges Vel i en pressemelding.

Det var driftsleder Rebecca Rye fra pilotanlegget på Finnøy som mottok prisen på vegne av Takeda, da han er på reise i USA. Administrerende direktør Øyvind Ørbeck Sørheim i Norges Vel stod for overrekkelsen.
Det var driftsleder Rebecca Rye fra pilotanlegget på Finnøy som mottok prisen på vegne av Takeda, da han er på reise i USA. Administrerende direktør Øyvind Ørbeck Sørheim i Norges Vel stod for overrekkelsen.

– Juryen har i år funnet frem til en meget spennende prisvinner som imøtekommer FNs bestemmelse om at 2021-2030 skal være et tiår for restaurering av økosystemer som et tiltak for bl.a. å møte klimautfordringer og styrke matvaresikkerhet, sier administrerende direktør i Det Kongelige Selskap for Norges Vel, Øyvind Ørbeck Sørheim.

Fra tom kråkebolle til eksklusivt sjømatprodukt

– Brian Tsuyoshi Takeda har satt tareskogen på agendaen, både nasjonalt og internasjonalt. Ved å fjerne kråkeboller som beiter ned tareskogen, drive oppdrett på disse med ny teknologi og gjøre kråkebollene om til et eksklusivt sjømatprodukt, kan tareskogen restaureres, sier Ørbeck Sørheim.

Alle finalistene samlet. ONNA Greens representert ved Tobias Eckbo og Stine Lexeberg, Urchinomics representert ved Rebecca Rye, Kjersti Gravningen og Halfdan Lie Svalheim fra Malteriet og Øyvind Ørbeck Sørheim, adm.dir. i Norges Vel
Alle finalistene samlet. ONNA Greens representert ved Tobias Eckbo og Stine Lexeberg, Urchinomics representert ved Rebecca Rye, Kjersti Gravningen og Halfdan Lie Svalheim fra Malteriet og Øyvind Ørbeck Sørheim, adm.dir. i Norges Vel

I Norge fanges kråkebollene ved kysten utenfor Tromsø av kommersielle fiskere og frivillige dykkere og fraktes til Finnøy og Rogaland Havbrukspark. Her har Urchinomics bygget Norges første resirkulerende akvakulturanlegg for kråkeboller på land. Der blir de feitet opp med et bærekraftig fôr som er utviklet i samarbeid med Nofima og Nosan Corporation, som er Japans ledende fôrprodusent.

Etter 6-8 uker er kråkebollene omgjort til et eksklusivt sjømatprodukt da de er fulle av rogn. I Norge leverer Urchinomics bl.a. kråkeboller til Domstein Sjømat og Michelin-restauranten Renaa. Urchinomics har selskapets ledelse i Ulsteinvik på Sunnmøre, men bortsett fra anlegget på Finnøy drives majoriteten av aktivitetene globalt med anlegg i Japan, USA, Canada, Australia og New Zealand.

Forbedrer klimaet og bidrar til økt matsikkerhet

Da gründeren selv er på reise i USA, var det driftsleder ved anlegget på Finnøy, Rebecca Rye som mottok prisen på vegne av Takeda. I en uttalelse fra Takeda sier han følgende om å motta prisen:

– Det er en ære å motta Norges Vels Gründerpris. Tusen takk! Prisen er kjempeviktig for oss fordi vi jobber hardt for å øke oppmerksomheten rundt den verdifulle tareskogen i Norge. I et større perspektiv mener jeg at disse tidene krever at vi finner markedsbaserte løsninger som forbedrer klimaet og samtidig bidrar til økt matsikkerhet. Jeg vet at dette er ikke enkelt, men vi synes vår forretningsmodell er en del av løsningen på dette, og forhåpentligvis kan det inspirere andre til å tenke annerledes, uttaler Takeda.

Juryens begrunnelse:

Brian er et strålende eksempel på hvordan man kan være klimaengasjert og samtidig oppnå kommersiell suksess.

Gjennom Urchinomics har han satt tareskogen på agendaen, både nasjonalt og internasjonalt. Ved å fjerne kråkeboller som beiter ned tareskogen, drive oppdrett på disse med ny teknologi og gjøre kråkebollene om til et eksklusivt sjømatprodukt, kan tareskogen, med sitt dyrebare økosystem vokse tilbake.

Kråkebolleoppdrett kan være med på å skape nye arbeidsplasser innen akvakultur, og skape nye inntektsmuligheter for kystfiskere. Restaurering av tareskogen vil også øke sannsynligheten for bedret fangst for den konvensjonelle fiskeindustrien.

Gründeren berømmes også for sitt samarbeid på mange fronter, bl.a. utvikling av teknologi, råvare, kvalitetssikring og fangst.

Juryen har bestått av:

  • Jorun Pedersen som er administrerende direktør i Ard Innovation
  • Johanne Kjuus som er Head of Sustainability i Orkla Foods Norge
  • Ola Hedstein som er en av grunnleggerne av Rethink Food
  • Sofia Maria Bang Elm som er gründeren bak Avdem Gardsgrønt og vinner av Norges Vels gründerpris for 2021
  • Kari Clausen som er utviklingssjef i Norge i Norges Vel
  • Marius Sandvik som er seniorrådgiver i entreprenørskap og forretningsutvikling i Norges Vel

De tre finalistene:

  • Brian Tsuyoshi Takeda og Urchinomics er vinner av Norges Vels Gründerpris for 2022
  • Teamet i ONNA Greens med Kristina Løfman og Are Huser i spissen er tildelt diplom med hederlig omtale
  • Halfdan Lie Svalheim og Kjersti Gravningen og Malteriet er tildelt diplom med hederlig omtale

Om Norges Vels Gründerpris

Norges Vels Gründerpris skal premiere og oppmuntre til nyskaping og igangsetting. Prisen tildeles personer som har gjort en innsats i eget lokalsamfunn, organisasjon eller bedrift - i tråd med Norges Vels visjon om livskraftige lokalsamfunn. Prisen består av Norges Vels sølvmedalje, diplom og 25 000 kroner.

For 2022 har Norges Vel satt søkelyset på gründere innen matproduksjon fra sjø og land og som har et stort engasjement for klima og bærekraft. Vinneren bør gjennom sin virksomhet bidra til FNs bærekraftsmål nr. 12 om ansvarlig forbruk og produksjon og bærekraftsmål nr. 17 om samarbeid for å nå målene.

Det Kongelige Selskap for Norges Vel er en ideell og uavhengig medlemsorganisasjon som jobber for å skape en fremtidsrettet og bærekraftig matsektor i Norge og internasjonalt.