Villaks. Foto: Hans Kristian Krogh-Hansen.

Tar et krafttak for laksen

Norske Lakseelver søker i disse dager etter en ansatt som kan jobbe dedikert med vannkraft og laks. Mange kraftkonsesjoner skal revideres framover, og ny miljøkunnskap må benyttes, skriver organisasjonen i en pressmelding.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Fram til 2022 kan vilkårene for ca 430 kraftkonsesjoner kunne tas opp til revisjon. Konsesjonene fordeler seg på til sammen 187 vassdrag eller vassdragsavsnitt. Mange av disse er lakseelver.

- Det er viktig at vi i forbindelse med revisjonen tar i bruk ny, forskningsbasert kunnskap om miljødesign, slik at vi får en vinn-vinn situasjon for både vill laksefisk og kraftproduksjon, understreker generalsekretær Torfinn Evensen i pressemeldingen.

I tillegg til revisjonssaker, vil Norske Lakseelver sette fokus på de regionale vannforvaltningsplanene, EUs vanndirektiv, laksetrapper og biotopforbedrende forhold i vassdragene.

Norske Lakseelver organiserer grunneiere og forpaktene foreninger i 85 norske lakseelver. De siste årene har organisasjonen markert seg som en  markant stemme for villaksen, spesielt når det gjelder arbeidet for en bærekraftig forvaltning av oppdrettsindustrien.

Vannkraftsatsingen kommer nå som en ytterligere styrking av kampen for å redde villaksen.