Illustrasjonsfoto av villaks.

Norske lakseelver: - En dårlig uke for laksen

Tirsdag kom statusrapporten med trusselvurderinger, onsdag kom laksen inn på rødlista og i dag kom sjølaksefisketallene for 2021. – En halvering fra i fjor bekrefter inntrykket av et svakt lakseår, skriver Norske Lakseelver.

Publisert Sist oppdatert

Samlet fangst i sjølaksefisket var i år 24 682 laks. Det er 53 % nedgang fra 2020. Innstramminger i fisket fra og med sesongen 2021 forklarer nedgangen i Agder, Rogaland og Møre og Romsdal, men ikke i de sentrale sjølaksefiskeområdene i Trøndelag, mener Norske Lakseelver.

- Namsos opplevde en halvering av fangstene i sjøen. Dette stemmer godt med vurderingene som lå til grunn for at Namsen strammet inn kvotene for sportsfiskerne i elva underveis i sesongen.

- Også i Finnmark fortsatte nedgangen fra 2020, men der ble det i tillegg fanget hele 38 000 pukkellaks. Her var imidlertid områdene utenfor Tana stengt pga. den katastrofale situasjonen i verdens største vassdrag for atlantisk laks.

Tidligere beregninger fra Norske Lakseelver anslår at samlet fangst i elvene i sommer var rundt 86 000 laks. Dermed ligger det an til en total på i underkant av 111 000 laks i sjø og elv til sammen.

- Det er en trist utvikling vi ser, og det bare understreker behovet av å ta de nødvendige grepene for å redusere menneskeskapt påvirkning på villaksen, sier generalsekretær Torfinn Evensen i Norske Lakseelver.

Vil ha rømningssikre anlegg

Vitenskapelig Råd for Lakseforvaltning (VRL) peker i sin rapport på at overbeskatning er et minimalt problem, og at det er en økning i elvene som når forvaltningsmålet om antall gytefisk i elva etter fiskesesongen.

- Det at elvene når forvaltningsmålet skyldes at vi har dyktige forvaltningslag som tar ansvar. Men det medfører selvsagt harde begrensninger i fisket for den enkelte sportsfisker, påpeker Evensen.

De store truslene mot villaksen er godt definert av VRL, som trekker fram lakselus og rømt oppdrettslaks, samt vannkraft som de viktigste faktorene. Dette er også hovedgrunnen til at laksen nå havnet på rødlista.

- Det er fullt mulig å få lakseoppdrett over i bærekraftige produksjonsformer. En konvertering til anlegg som er rømningssikre og ikke slipper ut lakselus, vil både kunne gi vekst i oppdrett og fjerne påvirkningen på villaksen, påpeker Evensen.