Gitt den betydelige prisforskjellen mellom tilbudene, mener styret at det tiltenkte tilbudet fra SalMar ASA er bedre enn tilbudet fra NTS ASA Foto: NRS

Anbefaler aksjonærerer å ikke akseptere tilbud

Styret i NRS skriver mandag at aksjonærer rådes til ikke å godta noen tilbud før det siste mulige tidspunkt for dette.

Publisert Sist oppdatert

Styret i Norway Royal Salmon ASA (NRS) skriver i en børsmelding mandag at de noterer seg kunngjøringen fra SalMar ASA 20. august der det fremkommer en hensikt til å lansere et frivillig kontant-tilbud for NRS til en pris på 270 kroner per aksje. De viser også til NTS ASAs kunngjøring 11. august om økning av tilbudsprisen i det pliktige tilbudet til NOK 240 per aksje.

- Styret er tilfredse over å registrere at etter at den strategiske prosessen ble igangsatt som følge av NTS ASAs pliktige tilbud til NOK 209 den 16. juli 2021, har aksjonærene blitt presentert for bud til vesentlig høyere priser enn det opprinnelige tilbudet fra NTS ASA.

Vesentlig høyere tilbud

Styret skriver videre at de noterer seg at tilbudsprisen i det tiltenkte tilbudet fra SalMar ASA er vesentlig høyere enn tilbudsprisen på 240 kroner i det pliktige tilbudet fra NTS ASA. Selskapet bemerker seg imidlertid at tilbudet fra NTS ASA er ubetinget, mens tilbudet fra SalMar ASA vil være betinget av en minimumsaksept på mer enn 50 % av aksjene i NRS på fullstendig utvannet basis og visse andre betingelser (som beskrevet i kunngjøringen fra SalMar ASA). 

- Gitt den betydelige prisforskjellen mellom tilbudene, mener styret at det tiltenkte tilbudet fra SalMar ASA er bedre enn tilbudet fra NTS ASA. Som konsekvens av dette anbefaler styret aksjonærene i NRS om å ikke akseptere tilbudet fra NTS ASA. Aksjonærene bør likevel gjøre sine egne vurderinger av tilbudene og fatte sine beslutninger basert på egne investeringspreferanser, skriver de.

Styreleder Helge Gåsø har ikke deltatt i styrets behandling av tilbudet fra NTS ASA eller det tiltenkte tilbudet fra SalMar ASA.

- Aksjonærer rådes til ikke å godta noen tilbud før det siste mulige tidspunkt for dette, skriver de avslutningsvis.