Konsernsjef Charles Høstlund i NRS. Foto: Therese Soltveit.

Sykdom og dårlig planlegging preger NRS-resultat

Norway Royal Salmon (NRS) melder om slakterekord i første kvartal 2018. Tross gode slaktetall, fikk oppdrettselskapet lavere driftsresultat sammenlignet med første kvartal i fjor. Sykdom og dårlig planlegging dras frem som årsaker til lavere resultat.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Slaktet kvantum i første kvartal endte på 10 935 tonn, som er 52 % høyere enn samme kvartal i fjor (7 181 tonn 2017). Solgt kvantum ble 22 540 tonn som er 43 % høyere enn samme kvartal i fjor (15 714 tonn 2017). Kvartalets slaktekvantum fordeler seg med 9 597 tonn i Region Nord og 1 338 tonn i Region Sør. For 2018 forventes slaktevolumet å bli 40 000 tonn, som er en økning på 25 % fra 2017. 

NRS rapporterer en operasjonell EBIT for første kvartal 2018 på 193 millioner kroner, og en EBIT per kil på 18,78 kroner i gjennomsnitt for både nord og sør. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er 205 millioner kroner og 28,60 kroner.

- Oppnådd pris på laks var lavere i første kvartal 2018 sammenlignet med samme kvartal i fjor. Prisen på laks økte vesentlig gjennom kvartalet og etterspørselen etter laks oppleves som sterk, uttaler konsernsjef Charles Høstlund i en børsmeldning.

Påvirket av ILA i nord

Region Nord oppnådde en operasjonell EBIT i første kvartal 2018 på 184,4 millioner kroner, mot 150,1 millioner kroner tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT per kilo sløyd vekt ble 19,22 kroner mot 27,28 kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

- Oppdrettsvirksomheten oppnådde en pris som var 4,71 kroner per. kg lavere sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Størrelsen og kvaliteten på slaktet fisk inkludert ILA fisk, bidro negativt til prisoppnåelsen, skriver NRS i kvartalsrapporten.

Total produksjonskostnad per kilo slaktet fisk ble 37,43 kroner som er 0,85 krober høyere enn i fjerde kvartal 2017 og 0,49 kroner høyere enn tilsvarende periode i fjor.

- Den høye produksjonskostnaden i kvartalet skyldes at det er slaktet gjenværende fisk fra lokaliteter med påvist fiskesykdommen ILA. Denne fisken hadde høy produksjonskostnad pr kilo som følge av lav snittvekt og høye slakte- og brønnbåtkostnader. Produksjonskostnaden per kilo på slaktet fisk fra lokaliteter uten ILA var 34,23 kroner.

NRS lokalitet. Illustrasjonsfoto: NRS.

Lavere volumer i Sør

Region Sør oppnådde en operasjonell EBIT i første kvartal 2018 på 20,9 millioner kroner mot 55,3 millioner kroner tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble 15,64 kroner mot 32,91 kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Det ble slaktet 1 338 tonn i kvartalet (1 681 tonn, 2017), som er en reduksjon på 20,4% fra tilsvarende periode i fjor.

- Oppdrettsvirksomheten oppnådde en pris som var 10,17 kroner lavere pr. kg sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Størrelsen på slaktet fisk og timing av slaktevolumet i kvartalet har bidratt negativt til prisoppnåelsen, skriver selskapet.

Produksjonskostnaden pr kilo slaktet fisk ble 38,17 kroner som er 0,43 kronner lavere enn i fjerde kvartal og 4,23 kroner høyere enn i tilsvarende periode i fjor.

- Den høye produksjonskostnaden skyldes at lokaliteten hvor det er slaktet fisk fra ligger innenfor en sone med midlertidig myndighetspålagt regulering av transport og lossing av fisk. Dette har medført høyere slakte og brønnbåtkostnader. Denne lokaliteten ble tømt i februar slik at produksjonskostnaden for kommende kvartal ikke vil bli belastet med slike ekstrakostnader.

Rigger for oppdrett i værutsatte områder

Netto kontantstrøm fra driften ble i første kvartal på 316 millioner kroner. Selv om konsernet har betalt 66 millioner for økt produksjonskapasitet med 551 tonn MTB, er netto rentebærende gjeld i kvartalet redusert med 187 millioner kroner til 446 millioner kroner.

- NRS fikk i kvartalet tildelt åtte utviklingstillatelser (5 990 tonn MTB) for utvikling av Arctic Offshore Farming, et offshoreanlegg som gjør det mulig med oppdrett i værutsatte områder. Dette er en anerkjennelse av at NRS tar aktiv del i utvikling av fremtidens havbruksnæring, sier Høstlund.

Selskapet påpeker også at de etter kapasitetsøkningen gjennom trafikklyssystemet har en total MTB på 38 626 tonn.

Gode markedsutsikter

Etterspørselen etter laks i EU påpekes har vært god i kvartalet med 7 % høyere globalt importvolum, 84 % av dette kom fra Norge. Norsk eksport til EU økte med 9 %, mens importverdiene økte med 3 %.

- Lavere priser i forhold til første kvartal 2017 ser ut til å ha positiv påvirkning på de fleste markedene i EU. Frankrike og Storbritannia hadde en betydelig økning. Kun Danmark hadde nedgang i volum i kvartalet. Selv om den totale veksten i importvolum av laks er litt svakere enn den globale veksten så viser utviklingen i EU en fortsatt god underliggende etterspørselsutvikling. 

Etterspørselen etter laks i Asia skriver selskapet har utviklet seg godt over lengre tid.

- Første kvartal 2018 var intet unntak. Importvolumet økte med 13 % totalt, men ble redusert med 4 % fra Norge. Norge hadde i første kvartal en markedsandel på 61 %. Chile hadde også i dette kvartalet en betydelig vekst mot denne regionen. Handelsutfordringene med Kina har fortsatt i første kvartal, men det er flere tegn til bedring av situasjonen. Salget til Kina øker stadig, noe som er positivt. En løsning på handelsutfordringene med Kina vil være svært positivt ettersom det langsiktige potensialet i regionen er svært godt.

Eksporten av laks til Øst-Europa viser en sterk vekst i første kvartal 2018 med 31 % global vekst. Fra Norge var veksten 23 %.

- Det er gledelig å se sterk vekst i disse landene med dagens prisnivå. De fleste markeder vokser betydelig. Volumene til regionen er likevel klart lavere enn da Norge eksporterte til Russland. Volum til Russland fra andre produsentnasjoner viste en økning i første kvartal. Norge hadde en markedsandel til ØstEuropa på 27 %. Etterspørselen etter laks i Nord-Amerika fortsetter den positive utviklingen. Totalt økte volumveksten Nord-Amerika med 7 %, men volum fra Norge sank med 13 %.