En rekke årsakskategorier er identifisert og utdypes i en nylig utgitt rapport fra SINTEF. Foto: SINTEF

Flere notskader under avlusning

SINTEF publiserte nylig en rapport som viser at den siste tiden har det vært flere hendelser der not har blitt skadet i forbindelse med trenging av fisk med kulerekke (perlebånd).

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Rapporten slår fast at spesielt der flere fartøy og folk er involvert, er det fare for at kulerekka kan skade nota og at hull i nota ikke oppdages før fisk har rømt.

En rekke årsakskategorier er identifisert og utdypes i rapporten: Kritiske operasjoner, menneske-teknologi, omgivelsenes påvirkning, organisatoriske forhold, menneskelige forutsetninger; yteevne, økonomiske hensyn, samarbeid, kommunikasjon og ledelse, opplæring og erfaring, prosedyrer, rutiner og systemer.

Analysen viser at de selskapene som er inkludert i undersøkelsen har satt fokus på forebyggende tiltak, sikrere teknologi og gode arbeidsrutiner for å unngå rømminger i fremtiden.

Rapporten kan leses i sin helhet her.