Foto: NTS

Aksjonærgruppe byr på NTS

Aksjonærgruppen som representerer over 50 prosent av aksjene i NTS vil nå kjøpe opp resten for 105 kroner per aksje.

Publisert Sist oppdatert

Det kommer frem i en børsmelding mandag.

Tilbudet verdsetter selskapet til 13,2 milliarder kroner. Det representerer også en premie på 13 prosent sammenlignet med sluttkursen til NTS-aksjen før helgen.

- Rasjonalet for tilbudet er å søke å beskytte og videreutvikle aksjeverdier i NTS
ved å videreføre sondering av alternativer for selskapets aksjonærer, herunder å
selge aksjene. Aksjonærene ønsker videre å forbedre eierstyringen og
selskapsledelsen i selskapet, heter det i meldingen.

Nå skal gruppen utarbeide et tilbudsdokument med vilkår og betingelser, og levere det til godkjennelse hos Oslo Børs. Ifølge meldingen skal det distribueres til aksjonærene så snart som praktisk mulig. Deretter skal tilbudsperioden løpe i fire uker, med mulighet for forlengelse.

Aksjonærene utgjøres av Terboli Invest AS (tidligere Vite Invest AS før
navneskifte), Nils Williksen AS, Haspro AS, Rodo Invest AS, Vikna Invest AS,
Andvari AS, Bergpro AS, Dolmen Invest AS, E.R. Dolmen Invest AS, Guntvedt
Holding AS, Hans Martin Storø, Leif-Oskar Olsvik, Linn-Karin Olsvik, Torbjørn
Olsvik, H.G. Dolmen Invest AS og Emilsen Fisk AS.

Carnegie AS er finansiell rådgiver og Advokatfirmaet Thommessen AS er juridisk
rådgiver til grupperingen.