Marginene til NRS i dette kvartalet er preget av pandemien, men et lyspunkt er at produksjonskostnaden er redusert noe fra forrige kvartal. Foto: NRS

NRS preget av covid, men betaler like fullt utbytte

Lave laksepriser til tross. NRS har skapt et så stort overskudd i 2020 at styret nå foreslår et utbytte på NOK 3,00 pr aksje for 2020.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer en operasjonell EBIT for fjerde kvartal 2020 på MNOK 17 (MNOK 136 i Q4 2019) og en EBIT pr. kg på NOK 5,05 (NOK 17,71 i Q4 2019).

Selve oppdrettsvirksomheten i selskapet oppnådde en operasjonell EBIT i fjerde kvartal 2020 på MNOK 36,1 mot MNOK 146,0 tilsvarende kvartal året før.

- Markedsprisen på laks har vært lav i kvartalet og er påvirket av Covid-19 pandemien. Marginene våre i dette kvartalet er derfor preget av dette, selv om produksjonskostnaden er redusert noe fra forrige kvartal. Biomassen i sjøen har økt gjennom kvartalet og er 15 % høyere enn ved utgangen av samme kvartal forrige år.  Det gjør at NRS har tilnærmet fullt utnyttet sine tillatelser ved utgangen av kvartalet, uttaler konsernsjef Charles Høstlund i en børsmelding.

For hele 2020 har NRS driftsinntekter på 5,1 milliarder og oppnådde en operasjonell EBIT på MNOK 246. Styret foreslår et utbytte på NOK 3,00 pr aksje for 2020.

NRS beskriver at de har en god finansiell posisjon med MNOK 1 422 i ubenyttede kredittrammer ved utgangen av fjerde kvartal 2020.

- NRS har styrket sin finansielle kapasitet i løpet av kvartalet og er innvilget MNOK 800 i økt låneramme med et bærekraftslån. Utbetalinger til selskapets vekstinvesteringer i Arctic Offshore Farming og nytt settefiskanlegg er hovedårsaken til at netto rentebærende gjeld er økt i kvartalet med MNOK 577 til MNOK 1 522. Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet er på MNOK 3 131 som gir en egenkapitalandel på 54 %.

Oppdrettsvirksomheten

NRS slaktet et volum på 7 148 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 13 % lavere enn tilsvarende kvartal forrige år.

For 2020 ble det totale slaktevolumet på 30 509 tonn og for 2021 forventes slaktevolumet å bli 40 000 tonn, som er en økning på 31 % sammenlignet med 2020.

Solgt volum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 23 244 tonn laks, som er 6 % lavere enn tilsvarende kvartal forrige år.

- Vi er i disse dager i sluttfasen av noteringsprosessen av Arctic Fish på Euronext Growth på Oslo Børs, og som en del av denne prosessen har NRS økt sin eierandel til 51,3 %. Arctic Fish er et islandsk oppdrettsselskap som anslår å slakte 12 000 tonn laks i 2021 og har for tiden en produksjonskostnad på linje med gjennomsnittet for norske oppdrettsselskaper. Arctic Fish har et betydelig vekstpotensial og anslår et slaktevolum på omtrent 24 000 tonn i 2025, sier Charles Høstlund.