Illustrasjon av oppdrettsskip for laks, som Pure Atlantic har søkt om 46 utviklingskonsesjoner til. Foto: Pure Atlantic.

Er halvkilometer lakseskipet fra Pure Atlantic liv laga?

Instituttleder ved Institutt for Marin Teknikk ved NTNU, Sverre Steen, mener det er viktig og prisverdig at det tenkes nytt innen oppdrett og oppdrettsanlegg, i forbindelse med planene til selskapet Pure Atlantic, som har søkt om 46 konsesjoner til milliardkonseptet "laks i skip".

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Han sier at det er krevende å lage et så stort skip som skal være manøvreringsdyktig og tåle de ekstreme påkjenningene det blir utsatt for i høy sjø.

- Det vil kreves et solid dimensjonert skrog for å motstå bølgekreftene i lange bølger, og et kraftig fremdriftsanlegg for å holde skipet manøvreringsdyktig, opplyser Steen til skipsrevyen.no.

Pure Atlantic har lagt hodene i bløt, og kommet frem til et spektakulært oppdrettsskip på 458 meter, der energibehovet skal dekkes av vindmøller montert på dekk.

Les mer om konseptet her: Vil revolusjonere norsk oppdrett med milliardskip

Sverre Steen. Foto: Thor Nielsen

Gjennomførbart drømmeprosjekt?

Steen mener store tanker med fri væskeoverflate kan gi problemer med stabilitet og med sloshing. Han mener det var et godt trekk av Pure Atlantic å søke samarbeid med Ulstein, DNV-GL og MARINTEK, da prosjektet krever grundige forhåndsundersøkelser.

Det fremgår i media at skipets hastighet er planlagt til 1-2 knop. Det, hevder Steen, virker greit for å forflytte skipet under normal drift i godt vær, men det virker ikke tilstrekkelig for å kunne forflytte skipet ved dårlig vær.

- Det vil også være krevende å søke ly i skjermet farvann med et så stort skip – det vil kreves et kraftig forankringssystem eller et kraftig dynamisk posisjoneringssystem, understreker instituttlederen.

Steen tror at dersom skipet skal «ri stormen av» i åpent hav vil det kreve et propulsjonssystem som er mye kraftigere dimensjonert enn det som skal til for å drive det fram i 2 knop i pent vær.

Pure Atlantic er nå på søken etter kapital til å gjennomføre prosjektet. For å kunne sette byggingen av verdens lengste oppdrettsskip ut i live, behøver de nærmere bestemt 3,3 milliarder kroner.

- Det er sikkert mulig å bygge skipet slik at det vil kunne operere sikkert, men det vil koste. Om kostnadsanslaget på 3,3 milliarder kroner holder er det likevel ikke mer enn om lag 20 % mer per kubikkmeter enn Salmars Ocean Farm 1, og mobiliteten er i seg selv en klar tilleggsverdi, sier han avslutningsvis.