Logistikksjef Ingvild Nygård i Nutrimar. Foto: Nutrimar

95 prosent av Nutrimars eksport går sjøveien

Nutrimar på Frøya sender 14.000 tonn produkter sjøveien fra Trøndelag til markeder i Europa, USA og Asia. – Dette er den mest bærekraftige måten å eksportere på, sier logistikksjef Ingvild Nygård.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Nutrimar er et av selskapene som benytter det nye linjetilbudet tilpasset fersk laks som i august i fjor ble etablert for å frakte fersk sjømat fra Midt-Norge til Europa. 

- Vi fordeler utskipingen mellom havner i Orkanger og Hitra, og håper at flere vareeiere velger sjøveien i stedet for veitransport. Det nye linjetilbudet gir nye muligheter til å utforske og prøve ut denne måten å frakte varene til verdensmarkedene på, sier Nygård.

Nutrimar har utvidet virksomheten til tre forskjellige forretningsområder og er en viktig del av sirkulærøkonomien. Det startet i 2007 med avskjær og slo fra laksefabrikken InnovaMar og har tre ansatte. Nå er virksomheten utvidet også til kylling og tare i tillegg. Ved utgangen av 2020 hadde selskapet 70 ansatte og en omsetning godt over 200 millioner kroner.

Bærekraftig logistikk

- For oss er bærekraftig logistikk viktig, og vi ser på hele kjeden fra fabrikk og ut til markedet. Vi jobber konstant med forbedringer, blant annet tiltak for å øke fyllingsgraden på hver enhet som vi transporterer, sier logistikksjefen i Nutrimar.

Selskapet fordeler vareeksporten mellom havnene på Orkanger og Hitra. 

- Gjennom de to havnene får vi kort landtransport og en mer bærekraftig logistikk og transport, og kan gi muligheter for å kunne benytte el-lastebiler, biodiesel eller andre miljøvennlige alternativer, sier Nygård.

- Hva er de viktigste grunnene til at Nutrimar ser det nye linjetilbudet tilpasset fersk laks fra Hitra som attraktiv?

- For oss har det flere positive effekter vå benytte Hitra kysthavn og Shortsea-prosjektet. Det gir reduksjon av veitransport mellom Hitra og Orkanger, og reduserte klimautslipp som følge av veitransport. Økt godsmengde fra Hitra bidrar også til arbeidsplasser i øyregionen. Dette gir oss smidige og effektive logistikkløsninger som er bra for våre kunder som har stort fokus på bærekraft, sier Nygård.

Tre forskjellige produkter

Nutrimar prosesser det som ikke går til menneskeføde fra lakseslakteriet InnovaMar i form av avskjær og slo. Produktene som blir produsert er laksemel og olje. Det er proteinene og fettet kundene er interessert i. De største kundene befinner seg i USA innenfor pet food-markedet.

Nutrimar prosesserer også innmat og skrog fra Norsk Kylling. Produktene blir til kyllingmel og fett, som har hovedmarkedet sitt i Europa. Det tredje produktet er tare. Nutrimar har to nye høstefartøy som høster tare i regulerte områder. Denne går direkte til kai på Nutrimar, der den tørkes. Produktene blir tørket tare (stilk og blad). Eksportandelen hos Nutrimar er på 90 prosent.

Del av lakseruten

Det sjøbaserte det nye linjetilbudet tilpasset fersk laks er etablert gjennom Shortsea-prosjektet etter initiativ fra Kysthavnalliansen og Tenketank Midt-Norge Sjø. https://www.nt24.no/for-forste-gang-kan-fersk-laks-fra-midt-norge-fraktes-sjoveien-til-europa/s/5-120-14473 Prosjektet har matchet store aktører med sammenfallende logistikkbehov, men som inntil i dag ikke har funnet sjøtransport konkurransedyktig.

Sørgående seiling går med sjømateksport fra større aktører som Lerøy Seafood og Nutrimar, på nordgående seiling har båten med seg last fra Bama og COOP Norge som skal ut i norske butikker langs kysten vår og opp til Midt-Norge. Prosjektet bidrar allerede til å redusere antallet trailere på norske veier betydelig.

Tidligere i høst uttalte logistikksjef Espen Andersen i Lerøy Seafood at det nye linjetilbudet tilpasset fersk laks sin stabilitet, framføringstid, kvalitet og pris er konkurransedyktig med landtransporten. Tilsvarende har logistikksjef import hos COOP Norge, Robert Radford sagt at denne nye linjeservicen har gjort sjøtransport konkurransedyktig også for deres importstrømmer.