Torsk i kar ved torskeavl-stasjonen til Nofima i Tromsø. Foto: Therese Soltveit

Nytt steg for Norcod og torskeproduksjon

Det norske akvakulturselskapet Norcod har nå nådd sjøfasen i sitt pionerprosjekt; å bli verdens største produsent av bærekraftig oppdrettstorsk.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Yngelen ble sendt fra settefiskanlegget Njord i Kjørsvikbugen i Aure kommune til selskapets første torskeoppdrettsanlegg ved Finnangerøya i Namsos. Anlegget drives i samarbeid med partneren Namdal Settefisk AS.

Yngelen tilbrakte den 12 timer lange overfarten om bord i brønnbåten Triton. Det var ypperlige forhold i brønnen underveis. Den første lasten på 123 000 yngel hadde en snittvekt på 140 gram. Snittvekten på den andre lasten på 75 000 yngel var noe høyere; 215 gram. Yngelen ble satt ut ved Finnangerøya i to ulike merder.

Viktig for næringen

Fisken begynte straks å svømme i stim i overflaten i merdene, var snar på fôret og så ut til å trives. Etter hvert gikk også noe av fisken lengre ned i noten, og snart fordelte all yngelen seg i hele vannsøylen.

- Dette er en svært viktig dag, både for oss og for bransjen, sier Rune Eriksen, daglig leder i Norcod.

- Nå som vi er i oppdrettsfasen i sjøen, er ikke dette lenger kun et prosjekt.

Slakteklar i 2021

Eriksen sier at de planlegger å slakte fisken i juni 2021, men dette kan framskyndes dersom torsken fortsetter den eksponentielle vekstraten den har hatt i yngelfasen. Målvekten for slaktefisk er 4–4,5 kg.

- Jeg er svært fornøyd, og for meg personlig er dette en bekreftelse på at Norcod er på rett spor. Operasjonen kunne ikke gått smidigere. Sunn, fornøyd fisk er vår førsteprioritet, forteller Eriksen.

Han sier at neste milepæl for Norcod vil bli å sette ut neste ladning på hele 1,5 millioner torskeyngel i Norcods andre oppdrettsanlegg i Frøya kommune. Norcod-sjefen berømmer det gode samarbeidet de har hatt med sine partnere, i tillegg til å rose Norcods egne ansatte og operasjonsteknikere for den enorme innsatsen de har lagt ned.

- Det er en stor bragd, sier Eriksen avslutningsvis.