Avskjær i maten kan kanskje gi gunstige effekter for helse, miljø og økonomi. Foto: Linn-Therese Skår Hosteland.

Undersøker effekt av lakseproteiner

Et nytt forsøk ved UiB skal undersøke effekten av blant annet proteiner fra lakseavskjær og hvilke effekt de har på helsestatus hos overvektige. - Dersom proteinene viser seg å ha helsemessige gunstige effekter så vil det kunne få betydning for miljø, slik som bedre utnyttelse av avfall fra havbruk og fiskeindustri, og økonomi, dokumenterte effekter vil gi bedre pris, sier Oddrun Anita Gudbrandsen som er forsker ved UiB og leder av forsøket.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Forsøket skal ta for seg overvektige voksne mellom 20 til 55 år som er friske, og lite aktive. De som skal inkluderes må bo i Bergensområdet, være lite aktive, ha en BMI over 27, og ha hatt en stabil vekt de siste tre månedene. Forsøkspersonene skal deles i tre grupper som får utdelt ulike typer fiskeprotein og en type animalsk protein.

- Vi har gjort en studie i normalvektige voksne som spiste torsk, oppdrettslaks eller kylling, 5 middager per uke i 4 uker. Vi har nylig gjennomført en studie i normalvektige voksne som er fysisk aktive, men her foreligger det ingen resultater enda, den ble avsluttet i sommer, sier Oddrun Anita Gudbrandsen som er forsker ved UiB og leder av Proteingruppa.

Nå vil forskerne gjøre en tilsvarende studie i overvektige voksne som ikke trener, med oppstart av sistnevnte studie blir i januar 2017. Fiskeproteinenesom brukes er fra oppdrettslaks, torsk og sild.

Oddrun Anita Gudbrandsen er leder for Proteingruppa ved Universitetet i Bergen, på medisinsk fakultet . Foto: privat/Facebook.

- Vi er i gang med å teste ut proteiner fra fiskefilet og fiskeavskjær for å se om det er noen forskjeller mellom disse.

Hun har ledet flere store prosjekter som har undersøkt om inntak av fiskeproteiner påvirker helsen til mennesker, med overvektige rotter som mekanistisk modell.

- De planlagte forsøkene utføres av forskningsgruppen Proteingruppa, som jeg er leder for. Det praktiske arbeidet utføres hovedsakelig av PhD-kandidater i gruppa, nærings-PhDer ansatt i K. Halstensen,  Vedde og TripleNine.

Kan få betydning for miljø, økonomi og helse

Det er gjort flere lignende forsøk tidligere, med overvektige, normalvektige, og med aktive deltakere. Ifølge forskerne viser nye studier at fiskeproteiner har gunstige effekter på fett i blodet og regulering av blodsukkeret, men de vet lite om proteinutnyttelse hos overvektige, og derfor ønsker de å undersøker om dette påvirkes av ulike protein-typer.

- Studier i rotter viser at begge proteinkildene kan ha gunstige helseeffekter, og det er visse indikasjoner på at helseeffektene er ulike for de to proteintypene.

Forsøket varer i åtte uker, og det tas en test på sukkertoleransen og proteinopptaket på begynnelsen og slutten av forsøket. Det skal også måles vekt, blodtrykk, prøver av avføringen og urin, i tillegg til en enkel kartlegging av kostholdet.

- Dersom proteinene viser seg å ha helsemessige gunstige effekter så vil det kunne få betydning for miljø, slik som bedre utnyttelse av avfall fra havbruk og fiskeindustri, og økonomi, med dokumenterte effekter vil gi bedre pris, i tillegg til gunstige helseeffekter, avslutter forskeren