Gå til innhold
Annonse

Om oss

Kyst.no er en uavhengig nyhetsleverandør for havbruksnæringen. Vår ambisjon er å dekke havbruksnæringen innen alle felt, men med spesielt fokus på forskningsformidling, teknologi, fiskehelse, ernæring og marked.

Kyst.no har sitt utgangspunkt i fagtidsskriftet Norsk Fiskeoppdrett som ble etablert i 1976. VI har vært på nett siden 2000. I dag består redaksjonen av fire journalister som daglig produserer saker for kyst.no og månedlig for fagtidsskriftet.

Selskapet etablerte i 2007 Fish Farming Expert som er tilsvarende nettside og fagtidsskrift på engelsk, og i 2010 ble Salmon Expert etablert i Chile for å gjøre det samme på spansk.

For to år siden ble alle de tre språkene samlet under paraplybegrepet Salmonview Media Group.

De ulike nettstedene samarbeider tett med utveksling av stoff og er dermed en verdensledende leverandør av nyheter og fagstoff om produksjon av laksefisk.

Norsk Fiskeoppdrett er medlem av Mediebedriftenes Landsforening (MBL) og vi følger de etiske normer for pressen stadfestet i Vær varsom-plakaten, Redaktørplakaten og Tekstreklameplakaten.

 

Tips kan sendes til redaksjon@kyst.no