OURO skal ta ut rømt fisk fra 38 elver i 2023.

- Innslag av rømt oppdrettslaks i elvene er historisk lave

I 2023 vil Oppdrettsnæringens sammenslutning for utfisking av oppdrettsfisk (OURO) ta ut rømt oppdrettslaks i 38 elver. - Formålet er å redusere påvirkningen av rømt oppdrettslaks på villaks, melder de.

- Innslag av rømt oppdrettslaks i elvene er historisk lave, sier styreleder i OURO Ingrid Lundamo i en pressemelding. 

 Gjennom havbruksnæringens forbedrede produksjonsrutiner og forebyggende tiltak har antallet fisk som rømmer gått ned.

- Sammen med at den rømte fisken i elvene blir tatt ut, gir det mindre genetisk påvirkning fra oppdrettslaks til villaks, legger Lundamo til. 

OURO skal ta ut rømt fisk fra 38 elver i 2023. Tabellene viser elver som er valgt ut, og hvilket selskap som er ansvarlig for gjennomføring av utfiskingen. Klikk på bildet for å få det større.

Utvalg av elver for 2023-sesongen

Basert på fra resultatene fra Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt oppdrettslaks og andre relevante kilder velger OURO ut hvilke elver som det årlig skal gjennomføres tiltak i.

 Det er i 2023 valgt ut 38 elver hvor det skal iverksettes tiltak for å redusere innslag av rømt oppdrettsfisk. I tillegg blir det gitt støtte til utfisking av rømt oppdrettsfisk i tre kilenøter i Trøndelag og uttak i fiskefella i Etne. Uttakene gjennomføres av spesialiserte leverandører av utfiske-tjenester. Disse samarbeider med lokale elveeierlag og statsforvalteren om best mulig metode for utfisking i det enkelte vassdrag, opplyses det. 

OURO sine hjemmesider er det mer informasjon om Sammenslutningen, og alle rapporter fra 2016 til 2023 er tilgjengelige digitalt. 

Resultater fra OURO sin aktivitet vil inngå i Det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk sammen med andre undersøkelser gjort i elvene.

OUROs mandat

OURO skal bidra til å redusere risikoen for genetisk påvirkning fra akvakultur på ville bestander av laksefisk. Sammenslutningen skal vurdere planlegging av tiltak for å redusere forekomst av rømt oppdrettsfisk i elver der overvåkingen, ved bruk av årsprosent eller gytefisktellinger, viser at innslaget av rømt oppdrettsfisk er lik eller større enn fire prosent. I elver der innslaget av rømt oppdrettsfisk er større enn 10 prosent skal tiltak planlegges og uttak gjennomføres, så lenge det er praktisk mulig, opplyses det.